Drygt 250 miljoner kronor. Med så mycket har Arbetsförmedlingens budget för bland annat personal, det så kallade förvaltningsanslaget, minskat jämfört med 2023. Och besparingarna planeras fortsätta.

Därför har myndigheten beslutat att under året spara fem procent av sina kostnader och att ha en ”fortsatt återhållsam rekrytering”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att kompetenta medarbetare riskerar att bli av med jobbet, men vi behöver göra detta utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Det är tuffa besparingar, säger vikarierande generaldirektör Lars Lööw som snart tar över som generaldirektör för Arbetsmiljöverket, i ett uttalande.

Fackliga förhandlingar

Det handlar enligt honom inte om någon stor omställning på myndigheten utan om att delar av den kommer behöva minska antalet anställda. Uppskattningen nu är att det rör sig om ett hundratal personer, men omplaceringar och andra lösningar ses över först.

”Nu inleds förhandlingar med de fackliga parterna i de delar av myndigheten där det finns risk för övertalighet. Därefter kan myndigheten komma att lägga ett varsel”, står det i pressmeddelandet.

Sedan april 2023 har Arbetsförmedlingen minskat personalstyrkan med 960 personer, varav 300 konsulter. Myndigheten skriver att det skett genom ”återhållsamhet tillsammans med naturliga avgångar”. I dag har Arbetsförmedlingen runt 10 500 anställda.