Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar som riktar in sig på bristyrken är avgörande för många branscher där kompetensbristen är stor.

Och utbildningarna levererar.

Fler än hälften av de arbetslösa som genomgår en arbetsmarknadsutbildning får jobb.

Samhällsvinsterna är stora när arbetslöshet byts mot arbete. Företagen får utbildad arbetskraft, bidragsberoendet minskar och statens inkomster ökar. Välfärden i Sverige stärks.

Många branscher beroende

Yrkesförare till bussföretag, åkerier och byggföretag, tekniker till batterifabriker, kockar till besöksnäringen, lokalvårdare till serviceföretagen och montörer av solceller.

Listan över branscher som är beroende av arbetsmarknadsutbildningarna kan göras lång.

Huvudsyftet med utbildningarna är att på kort tid göra individer långt från arbetsmarknaden anställningsbara.

Därför behövs ofta extra språkstöd i form av yrkessvenska eller individuellt pedagogiskt extrastöd. Stöden är effektiva och leder till att långtidsarbetslösa kommer i varaktiga anställningar.

Problemet är dock att arbetsmarknadsutbildningarna inte når sin fulla potential. Deltagarantalet har mer än halverats på tio år och är nere på drygt 5 600 i augusti 2023 utan att vare sig Arbetsmarknadsdepartementet eller Arbetsförmedlingen har reagerat nämnvärt.

Arbetsförmedligen misslyckas med upphandlingar

Ytterligare ett dråpslag mot kompetensförsörjningen kom när Yrkesakademin AB:s förarutbildningar på 20 orter tvingades stänga.

Under de senaste åren har inte Arbetsförmedlingen anvisat det förväntade antalet deltagare till utbildningarna vilket lett till att företaget tvingats i rekonstruktion.

Att den största anordnaren av arbetsmarknadsutbildningar har akuta problem riskerar att påverka hela branschen negativt. Yrkesakademin AB:s problem är en konsekvens av bristerna i Arbetsförmedlingens upphandlingar samt alldeles för få anvisade deltagare.

Som branschorganisation för de företag som bedriver arbetsmarknadsutbildningar kräver Almega Utbildningsföretagen omedelbara åtgärder.

Tre krav på Arbetsförmedlingen

För det första, sluta att handla upp arbetsmarknadsutbildningar enbart på lägsta pris. Låt i stället anbudsgivarna beskriva kvaliteten i utbildningarna och vilka resultat de uppnått tidigare. Goda resultat ska vara meriterande i upphandlingarna.

Den aktuella upphandlingen av den rustande tjänsten Steg till arbete 2 är ett bra exempel på när kvalitet och inte pris avgör tilldelningen. Upphandlingarna bör också delas upp i fler geografiska områden. Många mindre upphandlingar gör att fler anordnare kan vinna kontrakt samt att priserna inte pressas till orimliga nivåer.

För det andra, upphandlingarna måste bli mer förutsägbara. Anbudsgivarna behöver tydliga förutsättningar när det gäller avtalstider och förväntat antal deltagare. I dag finns ett flertal exempel på hur Arbetsförmedlingen, mer eller mindre godtyckligt, brutit ett kontrakt efter halva avtalsperioden. Detta är givetvis oacceptabelt och får förödande konsekvenser för leverantörerna som kan bli stående med stora kostnader i form av maskiner, fordon eller hyresavtal.

För det tredje måste Arbetsförmedlingen bli bättre på att anvisa arbetslösa till utbildningarna. Det är ett mysterium hur Arbetsförmedlingen nästan aldrig hittar tillräckligt många deltagare till utbildningarna. Genom ett närmare samarbete med leverantörerna av matchningstjänster skulle antalet kunna fördubblas till 10 000–12 000 deltagare varje månad.

Almega redo att hjälpa

Arbetsmarknadsutbildningarnas framtid är avgörande för kompetensförsörjningen i Sverige. För att dessa ska kunna nå sin fulla potential måste Arbetsförmedlingens upphandlingar av utbildningarna bli bättre.

Som branschföreträdare och utbildningsanordnare sträcker vi ut handen till regeringen och Arbetsförmedlingen. Vi hjälper er gärna att lösa arbetsmarknadsutbildningarnas långsiktiga upphandlings- och volymproblem.

Vi står redo att lindra kompetensbristen, få fler arbetslösa i arbete och stärka svensk välfärd.