Maktbalansen på svensk arbetsmarknad är hotad. Den pågående konflikten mellan facken och det amerikanska bilföretaget Tesla handlar om just detta: makt. 

Konflikten är enkel och har många historiska förlagor: Ska företaget ensidigt få avgöra anställningsvillkoren, och kunna spela ut arbetstagare mot varandra, eller ska svenska kollektivavtal gälla?

Maktbalansen i den svenska arbetsmarknadsmodellen mellan arbetsgivare och anställda är en framgångsfaktor i utvecklingen av Sverige som industrination med omfattande export.

Sedan LO och Svenska arbetsgivareföreningen slöt Saltsjöbadsavtalet 1938 har modellen under årtionden bidragit till landets utveckling, från smuts och fattigdom till det välstånd som råder i dag.

Det faktum att den gynnar både arbetstagare och arbetsgivare är centralt för att modellen kunnat bestå i 85 år. 

Osund konkurrens på Tesla

Genom kollektivavtal och samarbete mellan fackföreningar och arbetsgivare har Sverige haft stabilitet och balans på svensk arbetsmarknad.

Det bidrar till trygghet och säkerhet för löntagare samtidigt som den skapar förutsägbarhet och långsiktighet för arbetsgivare. 

Hur kan ett avtal som reglerar löner, arbetstider, semester, pension och goda arbetsvillkor vara något som skrämmer ett globalt jätteföretag som Tesla? Det är något som även bör engagera bilföretagets konkurrenter.

Att det råder schyssta anställningsvillkor på samtliga företag i branschen bidrar till sund konkurrens mellan företagen. Det underlättar också för att upprätthålla fred och stabilitet i arbetslivet och i sin förlängning även i samhället som helhet.

Den amerikanska multimiljardären Elon Musks Tesla, ett ledande företag i den globala techekonomin, vill framstå som utmanare av ett gammalmodigt system som spelat ut sin roll. I Elon Musks synsätt vet företagen bäst själva vad som är bra för de anställda. 

Inga orimliga krav i ett anständigt samhälle

Men kollektivavtal innebär att både de anställdas och arbetsgivarnas intressen ömsesidigt tillvaratas.

Till skillnad från villkor som enbart dikteras av arbetsgivaren så är kollektivavtal ett gemensamt åtagande som gäller över tid.

Syftet med kollektivavtal och det som löntagarna är intresserade av är hur bolagens vinster fördelas och hur anställningsvillkoren ska regleras. Det är inga orimliga krav. Åtminstone inte i anständiga samhällen. 

Och om Tesla menar vad de uttrycker – att de erbjuder villkor för sina anställda som är bättre än de som gäller i aktuella kollektivavtal – varför tecknar de då inte avtal? Det finns inget som hindrar en arbetsgivare att erbjuda bättre villkor än de som ingår i ett kollektivavtal.

Det blir däremot inte tillåtet att tvinga på anställda sämre villkor än avtalets.

Priset för en sämre balans mellan arbetsgivare och fack får vanliga löntagare betala. Anställningsvillkoren blir osäkrare, risken för konflikter på arbetsmarknaden ökar och de anställdas löneutveckling försämras när löntagare ställs mot löntagare.

Det vet Teslas ledning om. Den amerikanska modell som företaget förespråkar är väsensskild från den svenska modellen.

Högern försöker slå sönder svenska modellen

Även från delar av den politiska högern ser man nu sin chans att få löntagarorganisationerna på knä och slå sönder den gällande modellen.

Ofta framförs argument från dessa dödgrävare att det krävs mer flexibilitet för att företag ska kunna anpassa sig till snabba förändringar på arbetsmarknaden, när det gäller till exempel teknologiska förändringar och ekonomiska omständigheter. Det är helt enkelt inte sant. 

Det handlar inte om flexibilitet, utan om makt. Löntagarorganisationerna och arbetsgivarna har ett grundläggande gemensamt intresse, och det är att företagen ska gå bra och vara lönsamma.

Det ligger i sakens natur. Annars har de anställda inga jobb att gå till. 

Det ligger i de flestas intresse att Tesla väljer att teckna kollektivavtal. Det är bra för löntagarna, det är bra för företagen och det är bra för samhället som helhet. Ju förr det sker desto bättre.

Nu behöver IF Metall och deras medlemmar allt stöd de kan få för att vi ska behålla den framgångsrika modell som tjänat oss så väl.