Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en relation med.

Våldet kostar samhället minst lika mycket som hela polismyndighetens budget årligen. Därför är det livsviktigt alla insatser på området har ett tydligt fokus.

Sedan 2006 lyder detta jämställdhetspolitiska mål: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.

Vi ser med häpnad att regeringen nu vill formulera om målet. Ett steg i helt fel riktning. 

Kommunal är en kvinnodominerad och IF Metall är en mansdominerad fackförening som tillsammans organiserar över 800 000 medlemmar.

I samband med Orange Day, den internationella dagen för att uppmärksamma våldet mot kvinnor, är det viktigt för oss att tillsammans visa var vi står: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Mäns våld mot kvinnor – en facklig fråga

Men är mäns våld mot kvinnor verkligen en facklig fråga? Självklart. För ingen är en människa hemma och en annan människa på jobbet. Hur vi mår i vårt privatliv spelar roll i vårt arbetsliv. 

Arbetsplatsen kan vara den enda frizonen från våld och kränkningar – och jobbet kan vara det enda sammanhanget där en våldsutsatt person har normala sociala kontakter.

Därför spelar arbetskamraterna en mycket viktig roll. Att våga ställa frågan om man misstänker att en arbetskamrat drabbas av våld, eller utövar våld, kan vara första steget för att stoppa våldet.

Omgivningens reaktioner är många gånger avgörande för att förövare ska sluta slå.

Och stödet från arbetskamrater kan vara helt avgörande för att den som utsätts ska kunna lämna en destruktiv relation. Vi måste helt enkelt lära oss se tecknen och våga ställa frågor – ytterst för att rädda liv.

För oss som fackföreningar är det helt avgörande att folkbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Allt våld är till exempel inte fysiskt. Det kan även vara sexuellt, psykiskt och ekonomiskt – och hänger ofta ihop. Det gäller att se tecknen, och att våga agera på dem.

Facken höjer kunskap mot våld

Därför arbetar vi med att höja kunskapen hos våra medlemmar och förtroendevalda:

  • Vad är tecknen på att en arbetskamrat är utsatt för våld eller utövar våld i en nära relation?
  • Vad kan jag göra om jag misstänker att en arbetskamrat utsätts för våld?
  • Vad kan jag göra om min arbetskamrat är en misstänkt våldsutövare?

Samarbete mellan fack och arbetsgivare är självklart en viktig nyckel. Ytterst är ju arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar – och det som händer hemma påverkar hur vi har det på jobbet.

Därför behöver även arbetsgivarna engagera sig för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi krokar gärna arm med dem i detta livsviktiga arbete.

Kampen mot våld i nära relationer är på liv och död. Vi har alla ett ansvar, och vi måste alla göra vad vi kan.

Medmänniskor, politiker, rättsväsende – ingen av oss får låta hemmet bli en frizon för mäns våld mot kvinnor.