Beslutet att just nu inte ansluta sig till huvudavtalet fattades på tisdagen av Handels förbundsråd. Det låg i linje med vad både Handels förbundsstyrelse och förhandlingsdelegationerna för butiker och lager hade föreslagit.

Handels avtalssekreterare Martin Nyberg förklarar hur man värderat huvudavtalets konsekvenser för Handels medlemmar.

– Nackdelarna är tydliga och handlar om att arbetsgivare får göra fler undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, säger Martin Nyberg.

Fler undantag

Med huvudavtal får arbetsgivaren vid uppsägning göra tre undantag per arbetsställe. Utan huvudavtal gäller tre undantag för hela företaget.

– Det blir ett betydligt svagare anställningsskydd, till exempel när ett kedjeföretag gör uppsägningar i många butiker.

Frågetecken om omställning

Fördelarna handlar om bättre möjligheter till omställning för den som blir uppsagd eller av andra skäl vill gå vidare i arbetslivet. Men införandet av omställningsstudiestöd har haltat, konstaterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

– Staten har fortfarande inte levererat vad de utlovat. Därför vore det en klar försämring för Handels medlemmar om vi skrev på huvudavtalet idag. Handels kommer inte kunna ta ställning till huvudavtalet förrän omställningspaketet är på plats, säger Linda Palmetzhofer. 

Ingen fördel för deltidare

Med huvudavtal blir det mer pengar i omställningsstudiestöd för den som tjänar över 27 800 kronor per månad. I detaljhandeln, där många jobbar deltid, är det få som i dag tjänar så mycket att de får fördel av huvudavtalet.

– Fler timmar på kontraktet är därför viktigt också för att huvudavtalet ska få positiv effekt, säger Martin Nyberg.

Detta är huvudavtalet

I juni 2022 skrev LO, PTK och Svenskt Näringsliv under en uppgörelse om anställningsskyddet och de anställdas möjligheter till vidareutbildning, den så kallade las-överenskommelsen. Uppgörelsen kallas ”huvudavtal” eftersom den slöts mellan de tre huvudorganisationerna och handlar om de grundläggande villkoren på arbetsmarknaden.

Huvudavtalet började gälla den 1 oktober 2022 – men bara i branscher där fackförbundet och arbetsgivareförbundet i branschen har kommit överens om att det ska gälla.

Anslutna LO-förbund är IF Metall, Kommunal, Seko, Hotell- och restaurangfacket och Pappers.

Handels säger nu nej till att ansluta sig efter noggrann genomlysning av frågan. I de övriga sju LO-förbunden är frågan just nu inte aktuell.

Sent besked

CSN:s kapacitet att handlägga ansökningar har varit mycket begränsad.

– Många har tvingats tacka nej till utbildning för att de inte i tid fått besked om de får omställningsstudiestöd, säger Martin Nyberg.

En annan typ av stöd som man kan få med huvudavtalet gäller för kortare utbildningar upp till fem dagar.

– Där finns det mycket litet utbud i dag, säger Martin Nyberg.

Med detta underlag beslutade Handels förbundsråd alltså att Handels just nu inte ska ansluta sig till huvudavtalet. Beslutet gäller tills vidare.

– Vi väljer att avvakta och ser hur det utvecklas över tid. Möjligheten finns att ansluta sig i framtiden, säger Martin Nyberg.

Vissa Handelsmedlemmar har redan huvudavtal

Handels största medlemsgrupper, butiksanställda och lagerarbetare, står alltså fortsatt utanför huvudavtalet. Det gör även frisörer och skönhetsvårdare samt tjänstemän i LO:s fackförbund.

Samtidigt finns det Handelsmedlemmar som redan i dag omfattas av huvudavtal. Tjänstemän i kooperationen och folkrörelserna, till exempel ABF och PRO omfattas genom huvudavtalet mellan i PTK och Fremia. Bemanningsanställda som har Bemanningsavtalet mellan LO-förbunden och Kompetensföretagen omfattas också av huvudavtal.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.