På kort tid har regeringen presenterat två attacker mot Sveriges arbetsmiljöarbete.

Dels läggs Myndigheten för arbetsmiljökunskap ned.

Dels ska man utreda om skyddsombuden kan utses av någon annan än facket.

Och det här följer tyvärr en tradition hos det borgerliga blocket.

Efter Alliansens valseger 2006 dröjde det inte mer än tio månader innan det då världsunika forskningscentret Arbetslivsinstitutet lades ned. 400 forskare fick sparken, och unik kompetens flyttade utomlands.

2014 återtog Socialdemokraterna regeringsmakten och skapade några år senare Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det kunde ses som en mindre efterföljare till det raserade Arbetslivsinstitutet.

Och nu slaktas alltså även efterföljaren Mynak av Kristerssons regering.

Arbetsgivaren får mer makt

Visst, det görs under sken av att Mynak ska slås ihop med Arbetsmiljöverket. Men eftersom Arbetsmiljöverket efter att ha läst regeringens budget inte vet hur de ska klara sitt vanliga arbete finns knappast utrymme att också föra Mynaks arbete vidare.

Det är en formidabel slutslakt vi ser, av ett svenskt arbetsmiljöarbete som en gång var världsunikt.

När de sista resterna av Mynak har lagts ned har alla övriga nordiska länder en forskningsmyndighet för bättre arbetsmiljö – utom vi i Sverige.

Nedmonteringen är ingen tillfällighet. Syftet är att förskjuta maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Genom att lägga ned forskningen om en bättre arbetsmiljö flyttas makten över arbetsmiljön till arbetsgivaren.

Och samma ambition att förskjuta makten till arbetsgivarens fördel ligger tydligt bakom regeringens angrepp på skyddsombuden. Här vill regeringen utreda om skyddsombud kan utses av andra än facken, något som skulle ge arbetsgivaren större utrymme att planera arbetsmiljön utifrån ekonomi och mindre utifrån de anställdas säkerhet.

En i veckan dör på jobbet

Att skyddsombuden ska frikopplas från de fackliga organisationerna är ett krav som Sverigedemokraterna har drivit i många år.

Men för Sverigedemokraterna finns det också det antifackligt motiv som är nog så viktigt.

Partiets ambition är nämligen mycket tydligt att mer styra de anställdas villkor med politiska beslut i stället för att överlåta den kampen till de anställda själva.

Och när regeringens avregleringsiver och SD:s antifackliga högerkonservatism nu sammanfaller resulterar det i den formidabla slakt av svenskt arbetsmiljöarbete vi nu ser.

Arbetsplatsolyckor tar ett liv i veckan.

Det kommer knappast att minska före valet 2026