Omställningsstudiestödet, som infördes vid nyår, är tänkt för personer som har arbetat länge och vill komma vidare i sitt yrke, eller byta bana helt.

Men majoriteten (57 procent) av de 2 472 personer som fick omställningsstudiestöd utbetalt första halvåret 2023 studerade redan under höstterminen 2022, fast med ”vanliga” studiemedel.

Att de bytte till omställningsstudiestöd var ett rationellt val, eftersom de därmed får mer pengar att leva för samtidigt som andelen bidrag är högre och andelen studielån mindre.

Kostar 77 miljoner kronor

För staten blev kostnaden för att ge omställningsstudiestöd i stället för studiestöd 77 miljoner kronor, enligt en granskning som CSN har gjort.

Att så många hade börjat studera redan innan omställningsstudiestödet infördes betyder att stödet inte har rekryterat så många nya personer till studier som det var tänkt, enligt CSN.

– Men på sikt kommer antagligen en större del av dem som får omställningsstudiestöd vara personer som inte studerar sedan tidigare, säger Carl-Johan Stolt, analytiker vid CSN.

Därför hinner inte CSN

Kvinnor och offentligt anställda är överrepresenterade bland dem som får omställningsstudiestöd. Därmed följer Sverige samma mönster som Finland, som sedan tidigare har ett liknande studiestöd för vuxna.

Rapporten beskriver också varför CSN inte hinner med alla ansökningar om omställningsstudiestöd.

Villkoren för att få stöd är komplicerade, och en stor del av de sökande uppfyller dem inte. CSN måste lägga tid på ”onödiga” ansökningar, samtidigt som personer som inte fått besked i tid ansöker på nytt.