– Det har varit kris ganska länge nu, säger Johanna till Arbetet. 

Hon heter egentligen någonting annat och har varit handläggare på Unionens a-kassa i många år. Men något som liknar den nuvarande situationen har hon aldrig varit med om.  

– Det är sämre än någonsin och det känns som att det inte alls blir bättre. 

Just nu har Unionens a-kassa längst handläggningstider av alla a-kassor i landet. Vecka 34 låg den genomsnittliga tiden för ett nytt ärende på nio veckor, men många har fått vänta längre än så. 

– Nu jobbar vi med ärenden som kom in i maj och det finns fortfarande aprilärenden kvar, säger Johanna. 

Långa väntetider i a-kassorna

Flera av Sveriges a-kassor har under det senaste året haft stora problem med handläggningstiderna. Som Arbetet tidigare rapporterat ökade administrationen kraftigt när a-kassornas nya it-system Våra sidor infördes hösten 2022.

Unionens a-kassa har haft systemet ett halvår längre än resten av kassorna. 

– Allt det här började när vi införde Våra sidor. Unionens a-kassa var pilotkassan, säger Johanna.

Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering. Varje enskilt ärende tar betydligt längre tid jämfört med tidigare. Johanna säger att handläggarna slog larm.  

– Det här vädrades verkligen inför ledningen men det var ingen som tog det på allvar. 

Unionens a-kassa

Unionens a-kassa är med sina 735 000 medlemmar Sveriges näst största a-kassa. Allra störst är Akademikernas a-kassa. På tredje plats kommer Kommunals. 

Vecka 34 hade Unionens a-kassa längst väntetider av alla a-kassor.  

Det finns ingen lag som säger hur lång tid en a-kassas handläggning får ta, men Justitieombudsmannen har slagit fast att ett beslut om ersättning inte bör dröja längre än en månad. 

Många gråter på jobbet

Johanna beskriver en nedbrytande arbetssituation och ledsna kollegor. Kontakten med desperata medlemmar är ett ständigt stressmoment. 

– Det är många handläggare som gråter på jobbet och många som har varit sjukskrivna, säger hon. 

– Man är bara människa. Det är klart man blir påverkad av att prata med medlemma som mår jättedåligt över att ha fått vänta nästan tre månader på den ersättning som är deras huvudsakliga inkomst. 

Efter fem minuter blir den som ringer till oss utkastad ur telefonkön.

Johanna, handläggare på Unionens a-kassa

”Lotteri” att ringa a-kassan

På senare tid har ett trasigt telefonsystem förvärrat känslan av att inte räcka till. Av att inte kunna ge medlemmarna den trygghet de betalar för.

– Efter fem minuter blir den som ringer till oss utkastad ur telefonkön. Det är ett lotteri om man lyckas komma fram till oss eller inte. Det är under all kritik, säger Johanna.  

Personalomsättningen på Unionens a-kassa har varit stor. Johanna berättar att många av kollegorna inte orkar längre. 

– Det är väldigt många av våra handläggare som byter till andra a-kassor. Det är en grej som det pratas mycket om i a-kassevärlden.

Föreläggande mot Unionens a-kassa

Den 28 augusti riktade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ett föreläggande mot Unionens a-kassa, en mycket ovanlig åtgärd. Tillsynsmyndigheten kräver att väntetiden ska ha pressats ned till fem veckor senast i december. 

Det är klart att det är ett tufft arbetsläge just nu, när man är inne i en ond cirkel med längre väntetider så ökar ju pressen på hela kassan. Men vi gör allt för att medlemmarna ska få sina pengar i tid, säger Harald Petersson, föreståndare för Unionens a-kassa. 

Stämmer det att många av era handläggare gått till andra a-kassor? 
– Det stämmer. Det här är en marknad där det är attraktivt att kunna rekrytera erfarna utredare. Vår uppfattning är att det är viktigt att vi tillför nya medarbetare till a-kassorna så att vi inte sätter varandra i den här typen av sits genom att rekrytera från varandra. Därför rekryterar vi externt i stället. 

Vi har hört vittnesmål om handläggare som gråter på jobbet, hur mår era medarbetare?
– Det är klart att vi får höra det här från enskilda, men det finns också en vilja bland våra medarbetare att förändra det här läget, säger Harald Petersson.

”Har blivit en ond spiral”

I augusti 2022 blev situationen på Unionens a-kassa ett myndighetsärende när två skyddsombud anmälde till Arbetsmiljöverket. Då handlade det om uteblivna riskbedömningar och ökad arbetsbelastning i samband med att Våra sidor infördes. 

– Det som hände var att den sektion som vår 6:6a gällde skulle upplösas i samband med en omorganisation. Hela ärendet hade blivit tandlöst så då valde vi att dra tillbaka anmälan, säger Andrea Ålund, huvudarbetsmiljöombud på a-kassan. 

Ett år har gått sedan dess. Men arbetsmiljön har inte blivit bättre.

– Det är ansträngt. Det har varit ansträngt ganska länge faktiskt, säger Andrea Åhlund.

– Våra sidor har bidragit till en personalförflyttning från Unionens a-kassa genom att vi var först in, vilket i sin tur försämrat arbetsmiljön för de som är kvar genom ökad arbetsbelastning. Det har blivit en ond spiral.  

Ärendesystemet Våra sidor

2014 beslutade Sveriges a-kassor – kassornas gemensamma serviceorganisation – att utveckla ett nytt handläggningssystem för ärendehantering. Det nya systemet fick namnet Våra sidor och ersatte det tidigare som hette Äga.

Två år försenat sjösattes det nya systemet hösten 2022. Det ledde omgående till längre väntetider på flera a-kassor. Värst drabbades stora a-kassor med många ärenden. 

Föreståndare för flera a-kassor har vittnat om att varje ärende kan ta upp till dubbelt så lång tid i det nya systemet jämfört med i det gamla. 

I december 2022 drabbades a-kassorna dessutom av en cyberattack. Ungefär en arbetsvecka gick förlorad och väntetiderna ökade ytterligare. 

Innan det togs i drift pilottestades Våra sidor Unionens a-kassa. Handläggare som deltog i testet har vittnat om besvärliga tekniska problem.   

”Tanken var att vissa delar skulle automatiseras, att systemet skulle fånga upp data från inkomna intyg. Det kunde visserligen samla in, men datan blev fel. Och sedan krävdes manuell hantering för att korrigera den”, sade en handläggare till Arbetet i våras.