REPLIK. Seko skriver att förhandlingar är att kompromissa (Arbetet 24/4). Men för att kompromissa måste man först ställa krav.

De krav som Sekos spårtrafikklubbar med majoritet röstat fram är att lagt schema ska gälla, fem extra lediga dagar, att lokförare ska jobba med en tågvärd i säkerhetstjänst och att ta ett helhetsgrepp kring villkor och löner för städ, depåarbetare, sanerare och motsvarande.

I sin artikel nämner Seko endast ett av kraven och Almega hugger direkt i en replik.

Det är klart att Almega vill att Seko släpper sina övriga krav men vad vill Sekos spårtrafikklubbar? Och hur beredda är de att ta strid för sina krav?

Lokförare säger upp sig

Almega skriver att de ”uppskattar att Seko klargör vad som är viktigt på riktigt” och att lokförare numera ”kommer till operatörerna för att stanna”.

Men om vi tittar på situationen på pendeln i Stockholm så kan det inte ha undgått någon att ensambemanning är en stor fråga för majoriteten av de anställda på pendeltågen och även på järnvägen i stort. 

Stödet för den vilda strejken var massiv. Det stämmer inte att lokförarna stannar på pendeln. De säger upp sig i en rasande takt och hittar lätt andra lokförarjobb. 

Almega skriver att det just nu pågår många lokförarutbildningar, men även där diskuteras riskerna med ensambemanning.

Elever på interna utbildningar säger att de vill byta till en operatör där de inte måste jobba ensamma, så fort de får chansen. Elever erbjuds även att bli utköpta från interna utbildningar, då övriga operatörer känner till arbetsmiljöproblemen och riskerna med ensambemanning på pendeln i Stockholm. 

Resenärernas säkerhet glöms bort

Nu har Arbetsmiljöverket hävt skyddsstoppet mot ensambemanning på pendeln till vår stora förvåning, med hänvisning till att MTR har vidtagit tillräckliga åtgärder.

Tillräckliga för vem? Vi kämpar både för vår arbetsmiljö och resenärernas säkerhet. Och eftersom den sistnämnda inte ligger på Arbetsmiljöverkets bord är det upp till oss att stå upp.

Vi vet alla att Seko inte får stötta en vild strejk. Men Almegas slutsats, att det är lika med att Seko släpper kravet på stopp för ensambemanning på resandetåg, är förhoppningsvis förhastad. 

Almega hänvisar även till den svenska modellen och menar att vilda strejker inte hör hemma där. Vi anser tvärtom att de gör det.

För är det något vi järnvägare står upp för är det den svenska järnvägsmodellen. Högsta säkerhet ska gälla.