– Det är den största höjningen som har varit så länge jag har varit aktiv, och det är femton år, säger kocken Denniz Hult om löneökningarna i HRF:s nytecknade kollektivavtal med Visita.

Samtidigt konstaterar han att det inte är någon jättehöjning med hänsyn tagen till inflationen.

– Lite högre krav hade man nog kunnat driva.

HRF:s löneökningar följer den norm, det så kallade märke, som industrins avtal satte i fredags. Det betyder löneökningar på sammanlagt 7,4 procent under 2023 och 2024.

”En höjning som tar ansvar”

Även handeln tecknade kort därpå nytt avtal i linje med den nivån

Det avtalet påverkar lagerarbetaren Theres Andersson. Hon jobbar på Ahlsell i Hallsberg, men är också ordförande för Handels i Örebro. 

– Med tanke på den situation vi befinner oss i är det väl ändå rätt bra. Vi hade ju ett märke att förhålla oss till och det har vi klarat hem, säger hon om löneökningarna.

Å andra sidan säger hon att det inte är tillräckligt om man jämför med vd- och chefslöner. Men hon tycker att löneöverenskommelsen är rimlig under rådande förutsättningar.

– Jag skulle inte säga att vår lönehöjning är hög, men det är en lönehöjning som tar ansvar för den situation vi befinner oss i med hög inflation. Och jag vill ta ansvar.

I avtalsrörelsen har ofta upprepats att höga löneökningar riskerar att driva på inflationen.

”Närmar oss en trygghet”

Rörande andra villkor än just lönerna är Theres Andersson glad över att arbetsgivarsidan inte har fått igenom ändringar om till exempel ökad makt över schemaläggning.

Kocken Denniz Hult tycker att de senaste avtalen som har tecknats för restaurangbranschen har inneburit förbättringar. 

– Jag tycker att vi börjar närma oss att det finns en trygghet i att jobba inom restaurang. Det är inte längre vardag att jobba femton timmar i rad.

”Behöver få upp lägstalönerna”

En nyhet i årets avtal mellan HRF och Visita är att facket får nya möjligheter att kontrollera hur anställningsformen enstaka dagar, för väldigt korta anställningar, tillämpas.

– Det är bra, ett steg i rätt riktning att det blir mer kontrollerat, säger Denniz Hult.

Samtidigt är han tveksam i nuläget till att avskaffa anställningsformen helt, så som facket egentligen ville. Han menar att både restauranger och anställda behöver den så som branschen ser ut nu.

Han är också positiv till att man satsar särskilt på att höja avtalets lägsta löner i år.

–  Vi behöver få upp lägstalönerna för att locka in nya i branschen. Under pandemin var det väldigt många som lämnade yrket och vi behöver fylla på.