En medlem i Sveriges Ingenjörer fick pengar från Försäkringskassan för att täcka upp för förlorad inkomst efter en arbetsskada, så kallad livränta. 

Men han nekades motsvarande ersättning från försäkringsbolaget Afa, som har hand om den extra försäkringen på jobb med kollektivavtal.

Men mannen tyckte inte att de pengar han fått från Försäkringskassan täckte den förlorade inkomsten. 

Fler kan ha rätt till pengar

Fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd drev ärendet vidare, och mannen fick rätt. 

Afa hade tidigare lämnat fel information till mannen om hans rätt att få ärendet omprövat. Därmed hade han gått miste om extra ersättning i många år. 

Nu ska mannen få runt tolv miljoner kronor i försäkringsersättning.

I ett pressmeddelande skriver LO-TCO Rättsskydd att det kan finnas ”mycket stora ersättningsbelopp” som medlemmar kan ha rätt till utan att veta om det. 

Kontakta ditt fack

Alla har dock inte rätt till omprövning utan vissa krav finns.

Det är det fackförbund man är medlem i som man ska kontakta om man tror att man kan ha gått miste om pengar.

De kan i sin tur välja att ta ärendena vidare till LO-TCO Rättsskydd.