Kan jag få juridiskt stöd från facket?

Ja. Fackförbunden har egna jurister med specialkunskaper inom exempelvis arbetsrätt och arbetsmiljö. Förbunden tar också hjälp av fackens juristbyrå LO-TCO Rättsskydd för att driva juridiska processer, alltså fall som går vidare till domstol eller förhandlingar som landar i förlikningar, alltså att arbetsgivare och fack gör upp innan fallet når domstol.

Vilket stöd kan jag få?

Juridisk rådgivning via facket. Jurister från facket kan sitta med på fackliga förhandlingar om det krävs. Du kan få någon på LO-TCO Rättsskydd som företräder dig och driver ditt fall i domstol och som representerar dig i förlikningar.

Har jag alltid rätt att kräva juridiskt stöd?

Nej. I vilka situationer det går att få regleras i fackförbundets stadgar. Det är förbundet som avgör i vilka fall juridiskt stöd ska ges, och vilka fall som ska skickas vidare till LO-TCO Rättsskydd och på så vis drivas rättsligt. 

I vilka situationer kan jag få juridisk hjälp?

I flera olika situationer. Det kan handla om att du blir felaktigt uppsagd. Att du fått för lite eller ingen lön. Att arbetsgivaren straffar dig för att du larma om missförhållanden till media, så kallad visselblåsning. 

Nekad sjukpenning, kan jag få hjälp att överklaga det?

Ja. LO-TCO Rättsskydd hjälper medlemmar att driva fall om nekad sjukpenning mot Försäkringskassan. Även vid fall som gäller nekad livränta, alltså ersättning för arbetsskada, kan fackens juristbyrå stötta. Och ärenden som rör a-kassa. Ett annat sådant exempel är om du nekats ersättning från trafikskadeförsäkringen för trafikolycka i jobbet.

Om jag blir anklagad för ett brott kopplat till mitt jobb, kan jag få hjälp då?

Ja, då kan du få en försvarare av LO-TCO Rättsskydd. Det kan handla om att du anses ha vållat en kollegas kroppskada på jobbet, som ett exempel. 

Får man juridiskt stöd när man behöver det?

Rådgivning kan man få direkt. Likaså stöd i juridiska processer som gäller till exempel sjukpenning. I andra fall blir det inte aktuellt förrän facket centralt har varit inne och förhandlat med arbetsgivaren. Om de förhandlingarna slutar i oenighet blir det eventuellt aktuellt att koppla in LO-TCO Rättsskydd.

”Eventuellt aktuellt”, vad menas?

Att fackförbundet måste anse att fallet kan vinnas i domstol. Eller att det i alla fall är så pass principiellt intressant och viktigt att det behöver prövas i rätten.

Video: Kan jag få juridiskt stöd av facket?

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.