”Jag kommer aldrig att ange mina elever.”

Utlägget på Twitter är tydligt. Det är skrivet av en lärare i mellanstadiet och är en protest mot att offentliganställda enligt Tidöavtalet snart ska förväntas agera spioner.

Varje skolelev, vårdsökande, biblioteksbesökare eller annan användare av samhällets offentliga inrättningar ska anmälas av personalen om de misstänks vara papperslösa.

Arbetet har i en rad artiklar uppmärksammat de nya angiverikraven. Det är fortfarande oklart om angiveriet blir lagstadgat, som SD vill, eller om det blir en anställningsbestämmelse som vissa yrken förväntas leva upp till.

Och protesterna haglar.

Qatar eller Iran?

Kina? Östtyskland? Ryssland? Qatar? Eller rent av Iran? Vilket land lever vi i egentligen?

Jämförelserna som just nu studsar omkring på sociala medier är i högsta grad relevanta. Den konservativa regeringen inför en bestämmelse som i dag bara finns i de totalitära stater som vi vanligtvis högljutt kritiserar.

Nu lägger regeringen samma totalitära juridik över vårt eget land.

Enligt Moderaterna är angiveriplikten ett sätt att motarbeta skuggsamhällen av papperslösa.

Och visst, de svagheter som följt på Alliansens och de nuvarande regeringspartiernas egen nedmontering av arbetsmarknadsprövningen, raserade myndighetskontroller av tvivelaktiga företag, nedläggning av Arbetslivsinstitutet, stopp för skyddsombudens rätt att inspektera arbetsplatser och många liknande försämringar, har mycket riktigt underlättat kriminalitet.

Papperslösa har slavlöner

Det har – vilket i en normal värld borde vara det allra viktigaste – också lett till att en mängd papperslösa arbetare jobbat till slavlöner i Sverige.

Sådana skuggsamhällen vill vi inte se. Men vi vill inte heller se några gryningsräder, kristallnätter eller angiverisamhällen.

Det tillhör totalitarismens diktaturer.

För att skapa argument bakom förslaget anger Moderaterna att 100 000 personer befinner sig illegalt i Sverige.

Var Moderaterna har fått siffran ifrån är ytterst oklart. Men vare sig det finns 50 000 eller 100 000 papperslösa i Sverige är det naturligtvis inget skäl att inskränka individens frihet och kräva en angiveriplikt som ska omfatta alla offentliganställda.

Anne Frank avslöjades av angivare

Gömstället för den judiska flickan Anne Frank och hennes familj i Amsterdam avslöjades i krigets slutskede av en angivare.

På 1980-talet kunde man slå fast att angivaren med stor säkerhet var en man som var anställd på faderns firma, vid avslöjandet var han död sedan länge.

Så låt oss kalla angiveriplikten för vad den bör betraktas som i ett öppet och fritt samhälle. Låt oss kalla den för Lex Anne Frank.