I över ett årtionde, minst, har en majoritet av väljarna i alla politiska partier varit emot vinster i välfärden. Alldeles särskilt stort är motståndet mot att man i skolsektorn kan göra vinst på verksamheten.

Det är nu inte så konstigt. Svenskarna har sett och förstått att vinstjakten går ut över personaltätheten, att profithungern försämrar elevernas tillgång till gymnastiksalar och bibliotek. Man har insett att en skola som drivs enligt hård marknadslogik – ihop med nuvarande skolpeng- och kösystem driver på betygsinflation och segregation.

Ändå sker ingen verklig politisk förändring.

Varför? Hur kan det komma sig att vi i snart 30 års tid har haft ett system där vem som helst – ja, även religiösa extremister och kriminella – har kunnat starta skolor med fria tyglar och fria vinstuttag?

Från skolkoncern till skolminister

Det finns skäl att tro att det beror på den enorma överströmningen som skett och som sker mellan politik och påtryckningsbranschen och tvärtom. Att det händer något när nätverken av affärskontakter och personliga kontakter vävs allt tätare mellan politiker, lobbyister och PR-konsulter – som då och då byter jobb med varandra.

Anna Tyllström, organisationsforskare vid Institutet för framtidsstudier, talar om att lobbyisterna utövar ”otillbörlig påverkan”. Välfärdsbolagens lobbyism och makt över politiken kortsluter folkviljan, helt enkelt.

Det är inte konstigt att den privata välfärdsbranschen systematiskt värvar politiska nyckelpersoner till sin verksamhet. De är helt beroende av att förstå och påverka politiken. Det konstiga är att politiska nyckelpersoner låter sig värvas.

En sådan nyckelperson är hur som helst liberalen Lotta Edholm, landets nya skolminister.

Edholms aktier steg i värde

Hon gick från att vara skolborgarråd i Stockholm till att sitta i en friskolekoncerns styrelse. En friskolekoncern som av en lustig slump ägs av en annan liberal politiker.

Utöver detta har Edholm tills nyligen varit arbetande delägare på ett påverkansbolag med tydlig inriktning mot välfärden som lovar sina kunder stöd i hur man påverkar, förändrar och utformar lagstiftningen.

För välfärdens oligarker gäller det att behärska politiken man är beroende av och det har Lotta Edholm hjälpt till med. Hon har haft ett stort värde som dörröppnare mellan politik och näringsliv och när hon nu blir skolminister ökar hennes värde ännu mer.

Och då handlar det inte bara om hennes aktier.
Nu behöver lobbyn inte längre försöka påverka utbildningsdepartementet. Nu är lobbyn utbildningsdepartementet.

Och Edholm har gott sällskap i regeringskansliet. Enligt tidningen Resumés granskning är bland andra statssekreterarna hos finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och näringsminister Ebba Busch rekryterade från påverkansindustrin.

Ulf Kristerssons sommarstuga

Regeringen Kristersson har samtidigt lovat att man ska röja upp i friskolesektorn.

Att då sätta en friskolelobbyist som Lotta Edholm på utbildningsdepartementet är inte seriöst. Blotta misstanken om intressekonflikter, bristande integritet och oklara lojaliteter äventyrar i sig förtroendet för politiken och regeringsmakten.

Men det är klart, givet statsministerns egna kopplingar till lobbyn borde man kanske inte bli förvånad.

Ulf Kristerssons fru sitter nämligen i styrelsen för en friskolestiftelse och paret äger en sommarstuga ihop med Göran Thorstenson som sitter i styrelsen hos skolägaren Watma.

Det är därför förfallet och vinstfesten i svensk skola får fortsätta.