Sommaren 2021 upptäckte matbudet att han stängts av från Foodoras app som han fått jobbuppdrag från sedan början av 2019. Enligt fackförbundet Transport innebar det att han i praktiken blev avskedad.

Facket har därför stämt Foodora till Arbetsdomstolen där förhandlingarna i dag inleds. Kravet är att avskedet ska ogiltigförklaras och budet få ett skadestånd på 200 000 kronor.

Den stora och principiellt viktiga frågan domstolen nu ska avgöra är om mannen varit arbetstagare hos Foodora eller ej.

De första månaderna som cykelbud fick han lön direkt från Foodora, men när han i stället började köra ut mat med moped hänvisades han till företaget Pay Salary för ett nytt avtal. Ett upplägg som är vanligt hos många gig-företag.

– Enligt vår uppfattning är det är väldigt tydligt att han bara jobbade på. Den enda skillnaden för honom var att han fick lönespecifikationen och lönen från Pay Salary i stället för Foodora säger Annett Olofsson från fackens juristbyrå LO-TCO rättsskydd som företräder Transport.

Foodora: Budet ej anställd

Foodora menar å andra sidan i domstolshandlingarna att budet inte kan betraktas som anställd efter att han gått över till Pay Salary och att det därför inte kan ha förekommit något avskedande.

Företaget beskriver Pay Salary som ett bemanningsföretag och sig själva som kunder.

Beslutet i Arbetsdomstolen kan få stor betydelse för gigbranschen, enligt Annett Olofsson.

Om domstolen dömer till Transports fördel får många cykelbud och andra giganställda en tydlig arbetsgivare som måste uppfylla de funktioner som lagen föreskriver.

Kan ge konsekvenser

Om Pay Salary i stället skulle betraktas som ett bemanningsföretag, skulle det också på sikt ge konsekvenser, som krav på att företagen ansluter sig till bemanningsavtalet.

– Oavsett hur det går så kommer det att påverka.

Arbetet har sökt Foodora som via sin presstjänst meddelar att de inte vill kommentera fallet i nuläget.