Oro, huvudvärk, nedstämdhet, ångest och sömnproblem. När skyddsombuden på kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm vände sig till Arbetsmiljöverket i november förra året var listan över personalens stressymptom lång.

Skyddsombuden ville ha hjälp att kräva förändring. I mars kom ett beslut om att arbetsmiljön måste åtgärdas, att sjukhuset annars riskerade 250 000 kronor i vite.

Nu har ärendet avslutats utan att något vite krävts.

”Bättre jämfört med akut läge”

Arbetsmiljöverket förklarar beslutet med att Södersjukhuset nu har jobbat med riskbedömningar och handlingsplaner. Men barnmorskan Emelie Andersson, ett av skyddsombuden bakom anmälan, är inte imponerad av myndighetens insats.

– Vår arbetsmiljö är bättre än när vi vände oss till Arbetsmiljöverket. Men det är jämfört med ett väldigt akut läge. Och egentligen inte på grund av någon åtgärd, utan för att antalet födande är lägre än tidigare, säger hon om nuläget på kvinnokliniken.

Hon tycker att Arbetsmiljöverket borde borra betydligt djupare i sina granskningar och att utredningarna tar för lång tid.

När barnmorskorna vände sig till Arbetsmiljöverket upplevde de situationen som akut. Ändå dröjde det fyra månader innan myndigheten ställde krav på Södersjukhuset.

Det var ändå relativt snabbt agerat. När Arbetsmiljöverket nyligen krävde att arbetsmiljön på förlossningen i Luleå måste förbättras hade det gått över sju månader.

”Behövs djupare granskning”

Men framför allt tycker Emelie Andersson att myndigheten litar för mycket på arbetsgivarnas ord om vad som gjorts.

– De behöver granska djupare hur kvalitativt arbetet varit. 

Hon reagerar bland annat på hur frågan om övertid har hanterats. I kravet från mars tas upp att mycket övertid krävts på grund av otillräcklig grundbemanning. 

– Men ser man på mängden övertid jämfört med 2021 så har vi jobbat mer övertid i år, säger Emelie Andersson och ifrågasätter att ärendet ändå avslutas.

Skulle du vända dig till Arbetsmiljöverket igen eller känns det inte värt det?
– Svårt att säga. Man kan ju önska att det hade fått större effekt. Samtidigt är det ett bra och viktigt sätt att synliggöra när arbetsgivare bryter mot lagen när det gäller arbetsmiljö.

Ny inspektion planerad

Hon betonar att samma arbetsmiljöregler gäller i vården som på övriga arbetsmarknaden, även om patienthänsyn gör det svårt att stoppa verksamhet av arbetsmiljöskäl.

– Men det är ändå samma lag och jag kan önska mer av Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket ska göra en ny inspektion på Södersjukhuset i februari, för att följa upp om arbetsmiljöarbetet har fått avsedd effekt. Emelie Andersson välkomnar det. Samtidigt ser hon inte att de åtgärder som är planerade räcker för att lösa de problem skyddsombuden fortfarande upplever.

Svårt nå bemanningsmål

– Det största behovet är att öka bemanningen och det finns inte med som en planerad åtgärd. 

Du säger att er arbetssituation är lugnare nu för att födandet minskat, är ni mer beredda än tidigare om det går upp igen?
– Nej. Vi behöver vara fler i bemanningen.

I hela region Stockholm finns ett beslut om att det till årsskiftet ska finnas en barnmorska per födande.

– Med nuvarande grundbemanning på tio barnmorskor har jag mycket svårt att tro att vi under hösten kommer kunna garantera en barnmorska per födande, säger Emelie Andersson.