När USA:s högsta domstol under midsommarhelgen röstade för att upphäva rätten till abort kunde landets kristna höger fira sin största seger, kanske någonsin. I årtionden har rörelsen, som är sprungen ur 1960-talets kulturella omvälvningar, målmedvetet arbetat för att slå tillbaka de rättigheter som inte minst kvinnor vunnit.

Lagar har stiftats, propaganda har matats ut, skrämseltaktik har riktats mot föräldrar, juridiska kryphål har hittats och utökats, abortkliniker har bombats.

Det som skett är kulmen på en kulturell backlash som kommer leda till lidande och död.
Det som skett är inte bara en angelägenhet för USA.

Vägrar sätta in kopparspiral

Välorganiserade och välfinansierade krafter i Sverige och i Europa arbetar just nu hårt för att begränsa rätten till abort. I svenska rättssalar har det under de senaste åren förts en ideologiskt motiverad kamp där antiabortorganisationers jurister kämpat mot regioner så att människor som inte respekterar aborträtten ska få jobba på barnmorskemottagningar.

Men det slutar inte där.

Organisationen Människovärde – som tidigare hette Ja till livet – har redan signalerat att nästa steg är att kämpa för att barnmorskor ska kunna vägra sätta in kopparspiral på kvinnor. Syftet är det samma: att försvåra tillgången till preventivmedel, inskränka aborträtten och skuld- och skambelägga kvinnor som man anser levt ett ogudaktigt leverne.

I riksdagen finns det också människor – lagstiftare – som har liknande mål. Och de företräder inte sällan Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna är, precis som den kristna högern i USA, en produkt av 60-talets omvälvande värderingsskiften.
Så här skriver den Timbro-anknutne statsvetaren Andreas Johansson Heinö om partiet som bildades 1964:

 ”De var antietablissemang. De tog strid för värderingar som de andra partierna hade övergivit. De företrädde en minoritet men ansåg sig tala för hela folket. De betraktade den ekonomiska konflikten som underordnad. De ansåg att det var civilisationens moraliska grundvalar som stod på spel. Kristdemokraterna var också de första identitetspolitikerna. Det uttalade syftet från Lewi Pethrus och de andra initiativtagarna var att få in fler kristna företrädare i politiken”.

Det kastar långa skuggor in i vår tid.

Jämförde abort med Förintelsen

I dag försöker Ebba Busch skyla över partiets syn på abort genom att upprätta ett ”abortkontrakt” med Sveriges kvinnor. Samtidigt har Busch öppnat för att inskränka aborträtten genom att ge vårdpersonal rätt att vägra utföra abortrelaterad vård.

Dagens ETC har avslöjat att flera tunga KD-politiker har band till den amerikanska organisationen Alliance defending freedom, ADF.  Organisationen kallar sig ”juridisk armé” och har över 2 000 advokater världen över som driver fall mot rätten till abort och homosexuellas rättigheter. Den ansedda människorättsorganisationen Southern Poverty Law Center har klassat ADF som en hatgrupp.

I Sverige är organisationen mest känd för att ha drivit och finansierat en kampanj till stöd för barnmorskor som vägrar utföra abort. ADF har också offentligt försvarat sju nazister som vid en skola delade ut flygblad mot homosexualitet.

Tidigare EU-parlamentarikern Lars Adaktusson bjöd vid flera tillfällen in ADF till parlamentet i Bryssel och han har deltagit i organisationens möten. KD-veteranen Tuve Skånberg har skrivit debattartiklar ihop med dem.

KD:s kvinnoförbund leds av Sarah Kullgren, tidigare Havneraas. Hon var länge styrelseledamot i stiftelsen Provita där advokaten Ruth Nordström, som ADF kallar ”allierad”, var ordförande. Så sent som 2019 satt Kullgren i styrelsen för Människovärde, som alltså är vad Ja till livet kallar sig i dag. Enligt Dagens Nyheter har hon jämfört abort med Förintelsen.

Det slutar inte där.

Nollvision mot aborter

KD:s försvars- och utrikespolitiska talesperson Mikael Oscarsson var med och grundade antiabortrörelsen Ja till livet och har uttryckt att han anser att abort är avlivning.

Partiveteranen Lennart Sacrédeus har nylgein gått in som ersättare i riksdagen och ser ut att kunna komma in igen efter valet i höst. För 15 år sedan skapade han rubriker genom sitt motstånd mot könsneutrala äktenskap, som han sa riskerade att leda till att kärleksförhållanden med barn eller djur skulle bli socialt accepterat.
Vad han anser om kvinnors rätt att göra abort är lätt att gissa.

– Partiet har en nollvision mot abort och säger uttryckligen i sitt medicinskt-etiska program allt sedan Alf Svenssons dagar att en abort innebär att ett liv släcks, har Sacrédeus sagt till den reaktionära tidningen Världen idag.

Nollvisionen mot abort delar för övrigt partiledaren Ebba Busch men det medicin-etiska programmet Sacrédeus hänvisar till är verkligt intressant. Här står att läsa att KD vill grundlagsfästa rätten till liv. Målet är att Sverige ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Något abortförbud är det inte tal om, men man vill ”underlätta” för föräldrar att fullfölja graviditeten genom tydliga samtal om att en abort är ett etiskt dilemma.

I programmet kan man också läsa om vad partiet anser om assisterad befruktning. Målet, skriver KD, är att inga livsdugliga befruktade ägg blir över vid IVF-behandling.
Varför? KD:s resonemang vittnar om att man egentligen anser att livet börjar vid befruktningsögonblicket.

Och det är på den uppfattningen som hela det religiöst motiverade abortmotståndet vilar.

I USA har rörelsen som företräder den uppfattningen precis räknat hem en enorm seger trots oerhörda konsekvenser för kvinnors liv, hälsa och framtid.
I Sverige fortsätter kampen under andra former men abortmotståndarna har ögonen på sitt mål.