Sedan början av 1990-talet har prestationsbaserade löner blivit allt vanligare i svenska kollektivavtal. Tanken bakom ett sådant system är att personalen ska bli mer motiverad.

Men enligt en ny avhandling från Alexander Nordgren Selar vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet är sambandet svagt.

Är lönen dessutom låg från början leder prestationslöner snarare till att människor mår dåligt.

”Mer benägna att säga upp sig”

– Anställda som har prestationsbaserad lön är mer benägna att säga upp sig. Motivationen påverkas genom att den hängs upp på belöning och på att undvika negativ kritik, snarare än mening, säger forskaren Alexander Nordgren Selar i en kommentar.

Om prestationsbaserade system med löner ska fungera krävs väldigt genomtänkta processer som också upplevs som rättvisa av den anställda, enligt avhandlingen.