Den som av religiösa skäl vägrar att skaka hand med någon av motsatt kön ska inte kunna få anställning i Trelleborgs kommun. En sådan vägran kan upplevas som kränkande och diskriminerande.

Det ansåg Sverigedemokraterna i Trelleborg och lämnade in en motion i frågan.

Förslaget röstades sedan igenom i kommunfullmäktige. Men flera personer, bland annat andra politiker, tyckte att det var en dum idé och överklagade beslutet.

Strider mot lagen

Nu har förvaltningsrätten alltså sagt sitt: Ett sådant krav strider mot lagen och ska upphävas. 

Domstolen konstaterar att religionsfriheten inte tillåter ett handskakningstvång.

Trelleborgs moderata kommunalråd, Ann Kajson Carlqvist, säger till Expressen att man inte kommer att överklaga beslutet.

– Jag kan väl säga så här, att vi moderater är inte lika missnöjda som SD.

Sverigedemokraternas oppositionsråd, Helmuth Petersen, vill däremot överklaga.

– Min roll som politiker är dels att testa systemet, dels att lyssna på väljarna. Detta har inte med religion att göra. Att ta i hand handlar om ren hyfs, säger han till samma tidning.

Så resonerade domstolen:

Beslutet handlade om de som vägrar skaka hand på grund av religiösa eller kulturella skäl.

Förvaltningsrätten konstaterar att: ”En sådan vägran som har direkt eller nära koppling till en religiös trosuppfattning skyddas av religionsfriheten genom att utgöra en otillåten inskränkning av den rätt att utöva sin religion som var och en är tillförsäkrad enligt regeringsformen och Europakonventionen och som utgör diskriminering enligt rubricerade lagar.”