– Det är dags att reformera karensavdraget och komma till rätta med den orättvisa som finns i dag utifrån hur karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. 

Så inledde socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) den pressträff där han presenterade en utredning som ska se över karensavdraget.

Flera fackliga organisationer har krävt ett totalt slopande av karensavdraget. Något som även togs upp på Socialdemokraternas kongress som beslutade att frågan skulle utredas.

En utredning som alltså tillsätts nu, där utredaren bland annat ska titta på vilka effekter karensavdraget har utifrån klass, kön och ålder.

Även effekterna av det tillfälliga slopandet av karensavdraget under pandemin ska utredas.

Utesluter inte ta bort karensavdraget

Ardalan Shekarabi utesluter inte att karensavdraget tas bort permanent, samtidigt som han framhöll att det är en öppen utredning. Det är alltså upp till utredaren att komma med förslag på eventuella förändringar av dagens system.

Utgångspunkten är att: ”Reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro.”

Utredningen ska presentera sina slutsatser senast den 29 september nästa år. Till utredare har Ann-Zofie Duvander, professor i sociologi och demografi, utsetts.

LO: Fel att återinföra karensavdrag

På LO, som länge drivit frågan om att karensavdraget måste bort, är man ändå inte nöjda.

– Ska man vara snäll kan jag säga att det är väl bra att det utreds, säger avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Men att det ska ta så lång tid och att man dessutom återinför karensavdraget samtidigt tycker vi är direkt felaktigt, fortsätter han.

Torbjörn Johansson vänder sig också mot direktiven för utredningen som han tycker är alldeles för breda.

– Det är för passivt. Karensavdraget är skit, på ren svenska. Vi tycker att man skulle utreda hur och när det ska tas bort. Men nu är det en öppen fråga om det ska vara kvar eller förändras eller vad det ska bli.