Regelverket som snart träder i kraft i Portugal tillhör de mest arbetstagarvänliga i Europa, rapporterar tidningen Financial Times.

Lagstiftningen ska skydda anställdas rättigheter både under och utanför arbetstid. Den togs fram sedan hemarbetet ökat lavinartat under pandemin. 

– Distansarbete har stora fördelar men vi måste motverka nackdelarna. Pandemin ökade behovet av reglera det som redan behövde regleras, förklarade socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ana Mendes Godinho tidigare i november.

Arbetsgivare förbjuds att kontakta anställda utanför arbetstid, annat än i nödfall. Alla former av övervakning av distansarbetande anställda förbjuds också. 

Enligt lagen måste både arbetsgivare och anställd samtycka för att distansarbete ska vara tillåtet. Men anställda får vägra att arbeta hemifrån utan att ge en förklaring, medan arbetsgivare är skyldiga att ge skriftliga motiveringar om de vill neka hemarbete. 

Föräldrar till barn upp till åtta års ålder behöver inte arbetsgivarens godkännande för att jobba hemma. Det enda kravet är att arbetet ska kunna utföras på distans. 

Arbetsgivare blir dessutom skyldiga att betala anställdas merkostnader för el, telekommunikation och utrustning. 

Företag med färre än tio anställda är undantagna från flera av de nya kraven. Lagstiftningen var en av de sista reformer som den socialdemokratiska minoritetsregeringen hann driva igenom innan dess budget nyligen röstades ned, med regeringskris och nyval som följd.  

Hemarbete

Under 2019 arbetade 260 miljoner människor i det egna hemmet. Det motsvarar 7,9 procent av den globala sysselsättningen. Under pandemin tros hemarbetet ha ökat kraftigt.

Sannolikheten att kvinnor jobbar hemifrån är mer än dubbelt så hög, 11,5 procent, som att män gör det, 5,6 procent.  

I låg- och medelinkomstländer är nästan 90 procent av hemarbetarna sysselsatta i den informella sektorn, medan anställda dominerar i höginkomstländerna. 

Hemmabaserad tillverkningsindustri, som omfattar allt från traditionellt hantverk till montering av elektronik, är starkt förknippad med barnarbete. 

Källa: ILO