Julia Sörman har det farligaste jobbet vid landets vägarbeten. Som trafikvakt jobbar hon nära fordonen och förarna. Att bli spottad på är inget ovanligt.

Plötsligt stod mannen framför Julia Sörman.

– Han skrek i mitt ansikte att vi var idioter och att han skulle slå oss om vi inte släppte på trafiken.

Julia Sörman är en av många trafikvakter som vittnar om hur bilister kan ha svårt att hantera vägarbeten. Hennes uppgift är att se till att förare saktar farten och dirigera dem rätt under ett pågående vägbygge.

Hon skickas på uppdrag över hela Sverige, från Boden, via Stockholms förorter till småländska vägar. Just nu är hon stationerad i Arboga ett par månader. 

Jobbet som trafikvakt är oftast ganska ensamt eftersom det kan vara flera hundra meter till närmsta kollega. Det får Julia Sörman att känna sig mer utsatt.

– Folk kan bli väldigt arga på oss, framför allt medelålders män. Man har spottat efter mig och skrikit glåpord. Om det är köer och väntetider så blir en del orationellt arga på oss. 

Kallade in väktare

Glenn Forrestgate, som är med och driver företaget Nässelgrundet med cirka 60 anställda trafikvakter, ger samma bild. Han berättar att de vid ett tillfälle tog in väktare eftersom en aggressiv man återkom till ett vägbygge. 

– Att samhället hårdnat syns även i trafiken. Vakterna blir hotade, slagna, spottade på och så skriks det könsord eller annat. Vi försöker skydda vakterna så mycket vi kan och för dialog med beställaren om att ta in mer personal eller vakter vid stökiga områden, säger han.

Före sommaren gjorde fackförbundet Seko, som organiserar trafikvakter, en enkätundersökning om arbetsmiljön. Den visade att fler än hälften av de som svarade hade utsatts för hot eller våld det senaste året.

Men det är inte bara facket som larmar om hur utsatta trafikvakterna är. Det gör även Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Det finns vissa bilister som tycker det är kul att gasa upp när de kör emot oss trafikvakter och sedan tvärnita kanske ett par meter från oss

Julia Sörman (fotograferad av Per Knutsson)

Mest utsatta yrkesgruppen

Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att se över trafiksäkerheten för de som arbetar på vägarna. I sin rapport från i fjol konstaterar de att just trafikvakter, eller flaggvakter som de också kallas, är den mest utsatta yrkesgruppen vid vägarbeten.

– Vi har sett i olycksstatistiken att flaggvakter är utsatta för rena olyckor, som att bli påkörd. De är så pass nära intill fordonen. Och så finns ett visst attitydproblem, att hoppa ut ur sin bil för att hota folk som bara gör sitt jobb, det är obegripligt. Men folk gör det, säger Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen och medförfattare till rapporten.

Den främsta åtgärden för att minska olyckor och påhopp är enligt samtliga myndigheter och Seko att trafiken vid vägarbeten ska ledas om. Vilket sällan sker i dag.

Siffror från Trafikverket som Arbetet har begärt ut visar att vid endast 10 procent av tusentals vägbyggen leds trafiken om.

Enligt Christopher Patten bör det redan i planeringen finnas med som alternativ, av den så kallade väghållaren, staten i form av Trafikverket eller kommunen. Det är de två största aktörerna. 

Olyckor vid vägarbeten

Transportstyrelsen konstaterar att vid över hälften av de olyckor som skett vid vägarbeten, har hälften av de skadade varit trafikvakter. 2015 dog en 49-årig trafikvakt i Skåne, när han blev överkörd av ett lastbilsflak.

”Måste finnas alternativ”

– Det kan finnas skäl till att inte leda om. Det kanske är så att enda möjligheten är att leda om till en väg vid en skola vilket är ett sämre alternativ. Man kan inte bara se blint på föreskriften, men man kan planera för att undvika nära kontakt, som att ha en lots i stället. Den är betydligt mer skyddad jämfört med att stå där med en flagga, säger han.

En trafiklots sitter i ett fordon med skylt bak, där det står att bilisterna ska följa lotsen för att på så sätt ledas förbi ett vägarbete. Esa Rosendahl, regionalt skyddsombud på Seko, hör om en osäker arbetsmiljö från allt fler trafikvakter.

– Varken kommunerna eller Trafikverket uppfyller lagkravet fullt ut i dag med att trafiken leds om och att det alltid ska vara förstahandsalternativet vid alla planerade vägarbeten. Men när det gäller trafikvakternas utsatthet för hot och våld så löser vi tyvärr inte problemet enbart med att trafiken leds om. Många gånger så är det just trafikvakterna som leder om trafiken och då behövs andra säkerhetshöjande åtgärder, säger han.

Dålig arbetsmiljö för trafikvakter

Det finns cirka 1 500 – 2 000 trafikvakter i Sverige varav 400 är medlemmar i Seko. Många är timanställda eller säsongsanställda. I Sekos arbetsmiljöundersökning svarade drygt 50 procent av 167 personer att de utsatts för hot och våld det senaste året.

Julia Sörman är också irriterad på att det är så svårt att leda om trafik vid vägbyggen. 

– Det skulle underlätta jättemycket för oss om vi får leda om trafiken. Min uppfattning är att samarbetet mellan myndigheter, kommun och entreprenörer inte fungerar så bra som det borde. 

I ett mejl till Arbetet skriver Trafikverket att det finns flera orsaker till att vägar inte leds om, såsom att man måste ta hänsyn till vägbyggets omfattning, hur kollektivtrafik ska hanteras och hur framkomligheten för räddningstjänst ser ut.

Men Transportstyrelsens förslag om att använda lots i stället för omledning är inte heller vanligt förekommande. Vid drygt 7 procent av alla vägarbeten används lots.

Skylt med grävgubbe överanvänds

En annan sak som diskuteras flitigt mellan parterna är skyltning vid vägbyggen. Christopher Patten på Transportstyrelsen anser att vägmärket A20, triangeln med gubben med spade som gräver, överanvänds.  

– Det är alldeles för många entreprenörer som slänger upp ett sådant vägmärke när de projekterar och det inte är en kotte på plats. Det blir som att ropa varg. Om det här missbrukas för mycket, vilket det gör, fungerar det inte som ett varningsmärke längre när människor är på plats och arbetar, säger han.

Seko har länge drivit frågan om att också stoppa blå skyltar med rekommenderad hastighetsbegränsning, som är så kallade tillfälliga skyltar som lätt kan ställas upp vid en arbetsplats.

”Tvärnitar ett par meter från oss”

Trafikverket har ingen statistik på i vilken utsträckning skyltar om hastighetsbegränsning används. Däremot är det en handläggningstid på 10-15 dagar för entreprenörer att få använda C31-skyltar, det vill säga de gula med röd bård.

Det skulle kunna förklara varför det är vanligare med blåa tillfälliga skyltar om hastighetsbegränsning. Men vid dessa har polisen inga befogenheter att bötfälla för fortkörning.

Även Julia Sörman vill se ett förbud mot de tillfälliga skyltarna och hårdare tag mot fortkörning.

– Det finns vissa bilister som tycker det är kul att gasa upp när de kör emot oss trafikvakter och sedan tvärnita kanske ett par meter från oss, säger hon suckande.

Misshandlade och påkörda trafikvakter de senaste åren

19 maj, 2021: Vakten står i en refug för att stoppa trafik. Skyltningen säger att bilister ska köra i 30 km/h. Då kommer en bilist körande i 60-70 km/h. Vakten försöker flytta sig från körbanan, men blir ändå påkörd och skadar hand, fot och ben.

12 augusti, 2020: En vakt försöker stoppa en bil som tagit sig för lotsbilen. Vakten säger åt föraren att köra lugnt, bilisten tycker inte att han gjort något fel. Han kört fort därifrån och hans släpvagn knuffar då omkull vakten, som ramlar i marken.

29 november, 2019: Ett par i en BMW kräver att trafikvakten ska öppna en avstängd väg som vaktas. Paret försöker gena där vakten står och blir påkörd. Kvinnan kliver ur bilen och börjar slå vakten, sedan kommer hennes pojkvän efter och börjar slå han också. Kvinnan skriker att hon ska döda vakten. Mannen börjar kasta i väg skyltar. Vakten lyckas ta sig undan och ringer polis. Vakten skriver själv att hon förutom fraktur i näsan och ont i ryggen, fått dödsångest.

6 september, 2021: En vakt som stoppat trafiken ser en svart bil försvinna bakom den långa kön. När vakten försöker titta runt kön ser hen att bilen kört om hela kön och kommer emot hen i hög fart. Samtidigt kommer lastbil från motsatt håll. Vakten försöker då vinka in bilisten, som bara fortsätter köra. Vakten blir påkörd och blåslagen. Traumateam kommer till platsen. Inget brutet men ”påverkan” på rygg med osäker effekt i framtiden.

23 augusti, 2018: En vakt stoppade en taxi från fortsatt körning på avstängd väg. Chauffören rivstartar då och kör på vakten, som kastar sig åt sidan men träffas av bilen och får uppsöka sjukhus för att hen har ont i kroppen. Blir uppmanad att ta ett par dagar ledigt.

Källa: Anmälda arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket

Så ska det gå till vid vägarbeten enligt föreskrift från Arbetsmiljöverket: 

•  I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs. 
• Om det inte går ska trafiken ledas så att fordonen passerar på betryggande avstånd. 
• Trafiken ska skiljas från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den utsträckning som behövs ska det dessutom finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen.  

Dessutom ska man överväga: 
• Hastigheten sänks förbi arbetsplatsen genom vägmärken, vägmarkeringar eller annan åtgärd. 
• Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen av en särskilt utsedd person (vakt) eller med trafiksignaler.  

Få gånger leds trafiken om

Vid 6 381 aktiva vägarbeten från den första januari 2020 till och med den 15 september i år leddes trafiken om vid cirka 10 procent av arbetena. Vid cirka 15 procent av dem leds trafiken förbi arbetet. Vid drygt 7 procent av vägarbetena har lots använts.

Källa: Trafikverket