Under onsdagen tog två morddömda fångar på Hällbyanstalten två kriminalvårdare som gisslan. De intagna hade beväpnat sig med vassa föremål och barrikaderade sig i ett vaktrum i nio timmar innan båda kriminalvårdarna släpptes, oskadda.

– För det första var det en enorm lättnad att det blev som det blev, det hade kunnat bli så mycket värre. Men det är inte oväntat att något sånt här händer, säger Sekos nyvalda förbundsordförande Gabriella Lavecchia.

Seko har 4000 medlemmar inom Kriminalvården och förbundet har länge påpekat att det är en ansträngd arbetsmiljö, bland annat på grund av den stora andelen tillfälligt anställda. Kriminalvårdens egen rapport från i våras visade att 30 procent var tillfälligt anställda vid årsskiftet 2020-2021. Coronapandemin, överbeläggning och hög personalomsättning är orsakerna, skrev Sekotidningen.

– Det är en oerhört stor andel och för mig helt obegripligt att det får vara så i en sån här bransch, säger Gabriella Lavecchia.

Ökande hot och våld

Sekotidningen skrev också om en undersökning från Kriminalvårdens säkerhetsavdelning 2018 som visade att antalet rapporter om hot och våld ökade inom Kriminalvården. Hot ökade mer än våld och särskilt ökade det på anstalter och häkten med de högsta säkerhetsklasserna, som Hällbyanstalten. Undersökningen visade också att fler intagna misskött sig.

Samma bild gavs i Sekos medlemsundersökning bland anställda i Kriminalvården år 2018. Den visade att sex av tio kriminalvårdare hade blivit utsatta för hot och våld det senaste året och att tre av fyra svarade att det förekommer situationer där kriminalvårdare är ensamma med klienter.

– Vi har till stor del varit förskonade från allvarliga incidenter, men hotet och våldet har inte minskat sedan 2018, utan snarare eskalerat, säger Gabriella Lavecchia.

Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko

Hon lyfter coronapandemin som ett ytterligare problem. På grund av den har många utbildningar inte blivit av och mellan 1000 och 1500 har inte fått den utbildning som de borde.

Hur jobbar Seko för att arbetssituationen ska bli bättre?

– Vi jobbar dels direkt mot Kriminalvården. Det som vi påpekar nu är sådant som vi nöter med arbetsgivaren hela tiden. Dels måste vi jobba politiskt. Vi måste få uppmärksamhet och förståelse för att det krävs mer resurser. Min upplevelse är att det satsas på polis och rättsväsende, men inte på Kriminalvården, säger Gabriella Lavecchia och fortsätter:

– Jag hoppas att det här blir en larmklocka både för Kriminalvården, politikerna och allmänheten att det behövs mer resurser.

Detta hände på Hällbyanstalten

  • Vid 12-tiden onsdagen den 21 juli kom larmet från Hällbyanstalten att två intagna låst in sig i ett utrymme där de under hot höll kvar två kriminalvårdare. Flera polispatruller med olika specialistkompetens var på plats.
  • Eter långa förhandlingar släpptes kriminalvårdarna som hållits som gisslan. Den första släpptes oskadd vid 19-tiden och den andra vid 21.30.
  • De två fångarna som greps på onsdagen är på sannolika skäl anhållna misstänkta för människorov.

Källa: Polisen