En arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen tog en rad beslut om att skicka arbetslösa till ett privat jobbmatchningsbolag under 2018 och 2019.

Men samtidigt som besluten fattades arbetade arbetsförmedlaren för just det bolaget.

Det jäviga förhållandet beskrivs i en anmälan till Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd från i slutet av april.

Nu ska nämnden ta ställning till om mannen ska avskedas, vilket arbetsgivaren föreslår. 

Arbetsförmedlaren är anställd på ett kontor i Mellansverige. Han ska dels ha fattat beslut om att anvisa arbetslösa till tjänsten stöd och matchning hos bolaget när han själv arbetade för det.

Dels ha beviljat andra former av anställningsstöd till andra bolag med kopplingar till företrädare för det första bolaget.

Totalt handlar det om 15 beslut av olika slag och omfattar över en miljon kronor i stöd.

Han ska själv ha fått över 400 000 kronor i ersättning för arbetet han utfört för bolaget. 

Trots att Arbetsförmedlingen under 2019 sade upp avtalet med bolaget på grund av ”diverse brister och oegentligheter” ska arbetsförmedlaren ha fortsatt att fatta beslut gällande bolaget, som han också arbetade för.

Under 2020 har han även skrivit in en person han kände i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Arbetsförmedlaren har inte nämnt för chefer att han skulle arbeta för matchningsbolaget.

Däremot har han anmält som bisyssla att han ägde ett bolag som sysslade med en helt annan verksamhet.

Det bolaget ändrade senare sin verksamhet till bemanning, och mannen som nu riskerar avsked menar att bisysslan skedde inom ramen för bemanningsverksamheten.

Men enligt Arbetsförmedlingen har mannen aldrig nämnt detta för sin chef.