GRANSKNING GATE GOURMET. Del 3: Körkort

Tunga lastbilar har fått motorerna strypta så att de går i max 30 kilometer i timmen.

Sedan har de besiktigats om till motorredskap klass två och nu får B-kortsförare, alltså personer utan lastbilskort, köra dem åt cateringföretaget Gate Gourmet inom Arlanda flygplats område.

Vid sidan om de domstolstvister som handlar om uppsägningar och kollektivavtal som Arbetet rapporterat om är detta ytterligare en tvist som pågår mellan Transport och företaget.

– Man måste frakta gods med lastbilarna ändå när man ska lasta flygplan men de hävdar att det är ett motorredskap och då kan de göra så här, säger C-kortsföraren Jan Selin.

Han var huvudskyddsombud och arbetade just med att lasta flygplanen med mat från Gate Gourmet innan han miste jobbet i höstas.

En vanlig arbetsdag fick han arbetsorder för vissa flighter, hämtade mat i kylen och drog ombord den på bilen.

– Sedan började man jaga flygplan. Det var det roliga, lite äventyrligt.

Men han är inte glad i tanken på att förare som endast har körkort för vanlig bil kör sådana transporter, även om det är på inhägnat område med en maxhastighet på 30 kilometer i timmen.

Han betonar kraften i en lastbil, hur svåra de kan vara att manövrera i en akut situation.

– På Arlanda rör sig mycket på marken, där finns passagerare och där finns plan värda miljarder, säger han.

Ombudsmannen Dan Holmberg på Transport har drivit frågan och gjort en polisanmälan. Han säger att han har fått muntligt besked om att utredningen lagts ned, ett beslut som han har överklagat.

Han har också gjort en ny anmälan mot ett företag som Gate Gourmet nu ska ha sålt fordonen till, för att sedan hyra in dem.

– Vi har väldigt stora farhågor. Om det händer en olycka och man kör ihjäl någon kommer föraren åka dit, säger han.

Han tror att orsaken till att företaget vill låta B-chaufförer köra är dels att det är svårt att få tag på chaufförer, dels att C-förarna har haft ett lönetillägg.

Arbetet har sökt Gate Gourmet, företagets vd Kimmo Piri hänvisar till kommentarer han lämnade till tidningen Transportarbetaren förra året. Han sa då att orsaken till att man tar in B-kortsförare är att det är svårt att hitta personal.

– Det har blivit allt svårare att rekrytera chaufförer med C-kort. Det gäller inte bara oss utan också våra kollegor. Men vi anställer fortfarande C-kortsförare, sa han.

Nu skriver Kimmo Piri till Arbetet att det enda som har ändrats sedan dess är att man implementerat sitt sätt att arbeta.