I sina memoarer skrev förre statsministern Göran Persson om sin pappas tänder. Som barn i början av 1930-talet tvingades pappan först dra ut sina framtänder och senare i 20-årsåldern alla tänder.

Den fattiga familjen hade inte råd att laga tänderna.

”Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till ett samhälle där tändernas status blir ett klassmärke igen”, skrev Persson.

Men någon stor tandvårdsreform blev det inte under hans regeringstid.

Förhoppningsvis kan en S-ledd regering genomföra en sådan under nästa
mandatperiod.

Nu finns ett bra förslag från utredaren Veronica Palm om en mer behovsanpassad och effektiv tandvård.

Tändernas status är även på 2020-talet en fråga om klass. Låginkomsttagare och personer med låg utbildningsnivå har sämre tänder. Det spiller dessvärre även över på deras barn. Dåliga tänder går ofta i arv.

Tandvården lider av samma problem som sjukvården.

Det är ett systemfel när avregleringar och privatiseringar har gjort att både läkare och tandläkare letar efter de enkla och inte särskilt sjuka patienterna.

Den lagstadgade rätten till vård efter behov och på lika villkor gäller inte.

Extra besvärligt är att tandvården saknar sjukvårdens högkostnadsskydd.

Patienten får betala en stor del av kostnaden ur egen ficka. Tandvården har
en fri prissättning vilket gör att kostnaden varierar från region till region.

De privata tandläkarna har dessutom en stor vinstmarginal på 12 procent, betydligt högre än i andra delar av ”vårdbranschen”.

Dagens tandvårdsbidrag används mest av dem som har högre inkomster. De som verkligen behöver tandvård går inte till tandläkaren förrän det är för sent.

Och då gräver behandlingen ett alltför stort hål i en redan tunn plånbok och de tvingas avstå. I stället för ett dyrt implantat blir det en glugg i munnen. 

Utredaren föreslår ett högkostnadsskydd efter sjukvårdens modell, som skulle göra att fler hade råd med annars dyra behandlingar.

Det beräknas kosta mellan sex och sju miljarder kronor och vore väl använda pengar. Kostnaden motsvarar en avskaffad värnskatt eller inte ens hälften av vad staten årligen betalar ut i rot- och rutbidrag.

En bred tandvårdsreform borde bli en högt prioriterad fråga för Socialdemokraterna i valrörelsen 2022.

Tänderna är en del av kroppen och det ska inte vara någon skillnad på kostnad för dig som patient om du bryter ett ben eller drabbas av tandlossning. 

Det Göran Persson skrev på 90-talet gäller också i dag.

Vilken klass du tillhör ska inte synas när du ler.