– Om det blir för omständigt och besvärligt att vaccinera sig befarar vi att många LO-medlemmar kanske avstår från det, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet.

Torbjörn Johansson anser att om man skulle behöva boka tid, resa och köa för sitt vaccin vid två tillfällen så skulle det kunna ställa till det för livspusslet och väljas bort av somliga. Något som han tror i längden kan bli skadligt för sysselsättningen i Sverige.

– Vi behöver komma tillbaka till ett normalläge. Idag ligger många verksamheter nere, hela besöksnäringen är satt helt i stiltje, säger Torbjörn Johansson.

För att vaccineringen ska vara så effektiv som möjligt vill fack och arbetsgivare bland annat att regeringen ska kunna använda pandemilagen för att göra undantag i upphandlingsreglerna. 

Man vill kunna använda den befintliga företagsvården utan att beslutet kan överklagas, rapporterar Ekot.

– På många ställen kommer det bli väldigt svårt för stora grupper människor att lämna produktionen för att ta sig till en och samma vårdinrättning. Istället kan man ju komma ut och vaccinera på arbetsplatsen, säger Mattias Dahl som är vice vd på Svenskt Näringsliv till Ekot.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv menar i en skrivelse att deras gemensamma arbetsmiljöorganisation kan ta fram information till arbetsgivare om hur vaccinering på arbetsplatsen kan gå till och att resor och trängsel då kan undvikas.

Emma Spak som är chef för hälsa och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill dock inte ställa några krav på regionerna. 

– Att vaccinera på varje enskild arbetsplats riskerar att kunna sänka effektiviteten i vaccinationerna när vi kommer in i den här stora bulken av vaccinationer. Det är något som regionerna måste få organisera så att man når en så effektiv vaccination som möjligt, säger Emma Spak till Ekot.