Två ställningsbyggare i 30-årsåldern miste båda livet i fallolyckor förra året. Båda olyckorna inträffade när ställningarna skulle monteras ned.

Den 3 april föll en man från hög höjd i centrala Stockholm, den 30 juni inträffade den andra olyckan i Umeå. 

Detta är två av 27 olyckor som förra året kostade människor livet på jobbet, visar Arbetets sammanställning.  

Gustav Sand Kanstrup, projektledare för Arbetsmiljöverkets nollvision mot dödsolyckor i arbetet, konstaterar att 2020 är det år med lägst antal dödsolyckor på jobbet någonsin. 

– Men vi har fortfarande jättelångt kvar till vår vision om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.  

Han säger att det är svårt att dra slutsatser om varför dödsfallen minskat, men att pandemin delvis kan ligga bakom. Permitteringar kan påverka liksom att det görs färre jobbresor.  

– Förhoppningsvis är en förklaring också ett förbättrat säkerhets- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatser. 

Byggsektorn är hårt drabbad av dödsolyckor, en annan återkommande yrkesgrupp bland de förolyckade är förare av lastbilar och tunga maskiner. 

Klämolyckor är den vanligaste olyckstypen, därefter kommer fallolyckorna. 

Av förra årets 27 dödsfall inledde åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i 25 fall förundersökningar om arbetsmiljöbrott.  

Åtta av dessa förundersökningar, nästan var tredje, är nedlagda utan att åtal väckts.

Åklagarna ser alltså inte att det går att kräva rättsligt ansvar för det inträffade i de fallen. Det gäller bland annat mannen som föll från ställningen i Stockholm den tredje april. 

Sjutton förundersökningar pågår ännu, men ingen har gått så långt som till åtal. När det gäller fallolyckan som inträffade i juni har dock åklagaren Åse Schoultz landat i att arbetsgivaren bör hållas ansvarig. 

Vid olyckstillfället stod ställningsmontören nio meter upp i luften och arbetade. När trall som inte satt fast tillräckligt gled undan föll han. 

Åse Schoultz har tidigare sagt till tidningen Byggnadsarbetaren att det saknades tillräckliga instruktioner för hur ställningen skulle byggas. 

Till Arbetet säger hon nu att hon har skickat sin utredning till bolaget för genomläsning, samt meddelat att hon vill utfärda en företagsbot på två miljoner kronor i ett strafföreläggande. 

Ett strafföreläggande innebär att företaget godtar straffet utan rättegång. 

– Nu väntar jag på svar. Jag vill veta hur de ställer sig till en företagsbot. De måste få komma med synpunkter och de kan också vilja ha ytterligare utredningsåtgärder vidtagna, säger Åse Schoultz.  

De två fall på listan som inte lett till förundersökning är trafikolyckor där det inte funnits någon misstanke om arbetsmiljöbrott. 

Gustav Sand Kanstrup på Arbetsmiljöverket säger att just vägtrafikolyckorna var färre än vanligt förra året. 

– De brukar normalt stå för en femtedel av alla dödsolyckor i arbetet, säger han. 

Han konstaterar att samma branscher som vanligt drabbats hårdast – bygg, transport, jord och skog samt industri – men att det skett färre olyckor än vanligt utanför de branscherna.  

Han poängterar att samma mönster som tidigare år syns i 2020 års statistik.

Olyckor med mobila maskiner och vid lossning av gods samt kläm- och fallolyckor är återkommande. 

– De här olyckorna upprepas år för år. Och så finns det vissa som upprepas men som händer mer sällan, som olyckor med elektricitet eller i farlig atmosfär med giftig eller syrefattig miljö.  

Just en elolycka inträffade i april förra året då en linjemontör fick ström i kroppen vid arbete på en kraftledning utanför Örnsköldsvik. 

Liksom de båda ställningsmontörerna var han i 30-årsåldern när arbetet kostade honom livet. 

Arbetets lista bygger på Arbetsmiljöverkets preliminära statistik över omkomna, samt egna uppgifter och diarieuppgifter från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Den kan komma att uppdateras, exempelvis om något dödsfall visar sig ha berott på sjukfall eller någon olycka tillkommer. 

Utöver dessa olycksfall omkom en personlig assistent som mördades på sin arbetsplats i september. 

Lista: Dödsolyckor på jobbet 2020