REPLIK. Det är friskt och bra att medier och särskilt public service debatteras. Med det stora genomslag som program som Agenda har i samhällsdebatten vore det sorgligt om inte vi blir granskade på samma sätt som vi granskar makten och politiken.

Därför är det med intresse vi läser Jonas Sjöstedts inlägg i Arbetet 14 januari. Problemet med artikeln är några påståenden, som mer bygger på åsikter än fakta.

Jonas Sjöstedts formulering om att ”Sverigedemokraternas företrädare fick klippkort till Agendas studio” är märklig.

I så fall har även Vänsterpartiet ett klippkort. Sedan 2016 har SD och V varit med i Agenda i samma omfattning och fått svara för sin politik.

Vi håller koll på detta eftersom Agenda är en viktig yta för samhällsdebatten.

På samma sätt tittar vi på att våra ämnesval har bredd.

När vi kontrollerar detta bakåt ser vi inte heller den ensidighet i samhälls-och problembeskrivning, som Jonas Sjöstedt lyfter.

Jonas Sjöstedt menar att många medier, däribland Agenda inte har klarat sin kritiska granskning av Sverigedemokraterna.

Vår utgångspunkt är att alla partiföreträdare som kommer till programmet ska få samma pålästa, nyfikna och tuffa frågor.

Och vi anser, i motsats till Sjöstedt, att det är precis så vi jobbar.

Här kan ni läsa Jonas Sjöstedts slutreplik