SLUTREPLIK. I Arbetet slår ansvariga för SVT ifrån sig den kritik som jag riktat mot Agendas, och andra programs, bristande förmåga att kritiskt granska SD och annan högerpopulism.

Argumentet från SVT:s sida är att partierna får samma tid i sändning, men det säger inget om hur de lögner och konspirationsteorier som sprids av högerextremister bemöts.

Jag hoppas att ansvariga på SVT lyssnar på den mycket omfattande kritik som riktats från flera håll den senaste tiden.

Häromveckan lät Agenda en konspirationsteoretiker från USA breda ut sig på bästa sändningstid med rena lögner om vilka krafter som låg bakom stormningen av kongressen i Washington. Det är knappast att klara sin granskande funktion.

I programmet ”Min sanning” (jag vet att det är en annan redaktion) bemötte inte en av Sveriges mest erfarna politiska journalister, Anna Hedenmo, påståenden om ”kulturmarxism” från Sverigedemokraten Mattias Karlsson.

Det var med konspirationsteorin om kulturmarxismens makt som argument som Breivik begick massmord i Oslo och som Brenton Tarrant begick massmord på muslimer i Christchurch.

…om ett parti skiljer ut sig genom att sprida rasism och lögner och genom att försvara Orban och Trump när de vill inskränka demokratin så måste resultatet av granskningen skilja sig åt

Jonas Sjöstedt

Det är en konspirationsteori byggd på föreställningar om att judar och företrädare för Frankfurtskolan har i uppdrag att förgöra västerländsk kultur och kristendom.

Men när Mattias Karlsson nämner begreppet i intervjun så kommer ingen motfråga. Det är häpnadsväckande. När jag själv i sändning påpekat att SD är rasister så har jag däremot omedelbart blivit avbruten.

Hur kunde SVT hamna här? Jag ser det tyvärr inte som en tillfällighet, jag ser det som ett mönster av bristande granskning av högerextrema krafter.

Jag tycker mig också sett och upplevt en anpassning till SD:s verklighetsbild och problemformulering.

I sin vilja att behandla partier lika så ifrågasätter inte SVT alltid högerextremism och konspirationsteorier så som man borde. Att sprida lögner och konspirationsteorier är en strategi från de högerextremas sida.

På samma vis är de ständiga attackerna mot public service från deras sida en uttänkt strategi. I det läget behöver vi ett starkt oberoende public service som konsekvent bemöter lögner, extremism och konspirationsteorier med tuffa motfrågor.

Alla partier ska behandlas lika. Men om ett parti skiljer ut sig genom att sprida rasism och lögner och genom att försvara Orban och Trump när de vill inskränka demokratin så måste resultatet av granskningen skilja sig åt.