I kölvattnet av coronakrisen är det många som nu tvingas omvärdera sin framtid.

Arbetslösheten i Sverige har skjutit i höjden och är nu den fjärde högsta i hela EU. Bara Grekland, Spanien och Italien hade en större andel arbetslösa i juli i år enligt siffror från Eurostat.

Parallellt är bristen på arbetskraft ett fortsatt stort problem. Framför allt är det offentlig sektor som med ljus och lykta letar efter rätt kompetens. Det håller inte. 

För att arbetsmarknaden överhuvudtaget ska kunna fungera behövs det möjligheter till ett livslångt lärande.

Komvux innebär en andra chans inte minst för alla de tiotusentals ungdomar som inte lyckas nå gymnasieexamen, varje år.

Därför är det så oerhört viktigt, både ur individens och samhällets perspektiv, att Sverige har en högkvalitativ och fungerande vuxenutbildning.

Dessvärre är bristerna stora på många håll i landet när det gäller kommunernas ansvar att upprätthålla en vuxenutbildning av god kvalitet.

Den stora boven i dramat är entreprenadssystemet där ansvaret för komvux läggs ut på underleverantörer.

I de kommunala upphandlingarna går ofta pris före kvalitet, vilket drabbar både de studerande och den personal som arbetar inom vuxenutbildningen. 

Att kommuner väljer utbildningsanordnare vars främsta merit är att bedriva billig undervisning innebär att helt nödvändiga satsningar på lärarna uteblir.

Lärarna och studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen måste få rimliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Här måste regeringen ta sitt ansvar och sätta stopp för utbildning på entreprenad och kontinuerlig antagning

Åsa Fahlén

Med tanke på den rådande lärarbristen och det alltmer komplexa uppdraget är det rejäla satsningar på lärarnas löner och arbetsmiljö som behövs, inte nedskärningar och försämrade arbetsvillkor.

Lärarna inom vuxenutbildningen har idag stora undervisningsgrupper där eleverna har vitt skilda bakgrunder och förutsättningar samt mycket varierande studietakt. 

För en lärare blir det helt oförenliga krav som förutsätter en närmast övermänsklig uthållighet och där labyrinten av administrativa åtagandena kan gå ut över undervisningens kvalitet.

Regeringens ambition och vilja att satsa på komvux inom Kunskapslyftet under de senare åren, och så även i årets budgetproposition, är förstås mycket välkommet.

Men att lägga allt fokus på att skapa fler utbildningsplatser när lärarna inte räcker till och förutsättningarna inte finns är reformer utan styrfart.

Nu måste det till rätt och riktiga satsningar på sådant som gör skillnad på riktigt.

Lärarna och studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen måste få rimliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Här måste regeringen ta sitt ansvar och sätta stopp för utbildning på entreprenad och kontinuerlig antagning.

Det var också ett stort misstag att utesluta lärarna inom komvux ur det statliga Lärarlönelyftet.

Skarpa initiativ måste nu komma från regeringen så att inte fler lärare och vägledare flyr vuxenutbildningen utan istället att fler kan rekryteras.

I november kommer en utredning att lämna förslag på hur man kan förbättra kvaliteten inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 

Vi utgår ifrån att utredningen inte missar möjligheten att ta upp frågan om vuxenutbildning på entreprenad liksom att skapa ordning och reda i antagningen av nya elever.

Det var dessvärre precis den möjligheten man missade med den tidigare komvuxutredningen ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”.

För det är verkligen dags att Sverige får ett komvux i tiden – och att den kommunala vuxenutbildningen rustas rejält för uppdraget. Det innebär satsningar som ökar förutsättningarna för alla studerande, oavsett om det är en första eller andra chans. 

Sveriges framgång vilar på investeringar i kunskap.