Två rivaliserande kriminella grupperingar i Göteborg ligger i fejd med varandra.

Det har medfört skottlossning, misshandel och hotfulla situationer. Bland annat har den gruppering som hör hemma i stadsdelen Angered satt upp vägspärrar, där maskerade män stoppat bilar och sökt igenom dem.

– Vår personal har stoppats och det kan man förstå att det är inte roligt att hamna i sådan vägspärr, med maskerade män som stoppar bilar och lyser in med ficklampor. Jag hade blivit nervös själv om jag hade råkat ut för det, säger stadsdelsnämndens ordförande, Johan Fält (M).

De anställda i stadsdelen, cirka 1 900 personer som bland annat arbetar inom äldrevård, hemtjänst och socialtjänst, kan sedan en tid tillbaka ringa till ett vaktbolag vid behov.

– Det kan handla om att man vill ha eskort hem på kvällen eller om man upplever en situation som hotfull, säger Johan Fält.

Har det varit några incidenter med er personal?
– Jag vet att det finns de som har blivit stoppade i vägspärrarna, men i övrigt har jag inte fått några uppgifter.

Inte heller Kommunals sektionsordförande i Angered, Selam Aksüngür, har hört om några direkta incidenter bland medlemmarna.

– Som vi uppfattar det finns det inga direkta hot mot personalen, utan det är en ren gängkonflikt. Men när det sätter upp vägspärrar och liknande kan de ju drabbas ändå, säger Selam Aksüngür.

Johan Fält framhåller att det inte finns någon ekonomisk begränsning i väktarinsatsen, utan att man kommer täcka upp för det behov som finns.

Stadsdelsförvaltningen har i dagsläget inga uppgifter om i vilken utsträckning personalen har använts sig av möjligheten att ringa väktare.

– Men jag tror att bara det att de har numret som de kan ringa kan vara trygghetsskapande i sig, säger Johan Fält.

Han är oroad över situationen, men påpekar samtidigt att civilsamhället inte får vika undan för de kriminella krafterna. Därför, menar han, är det viktigt att hålla verksamheten igång.

– Det blir riktigt illa om de jagar iväg oss. Men jag upplever att personalen är helt med på att vi måste vara närvarande även i fortsättningen, säger Johan Fält.

Även Selam Aksüngür anser att det är ett mycket allvarligt läge. Men han är så här långt nöjd med arbetsgivarens insatser. Hans uppfattning är att personalen uppskattar möjligheten att kunna ringa väktare vid behov.

– Men vi får ta det dag från dag. Det kan behövas ytterligare åtgärder framöver.