Ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa började i maj, enligt företagshälsovårdsföretaget Previa som finns på 90 orter i Sverige.

Det skriver TT som talat med flera företag som sysslar med företagshälsa.

Under sommaren har ökningen fortsatt.

– Det tyder också på att det är situationer där det gått ganska långt, när man anmäler sin frånvaro som psykisk ohälsa, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och frisk-tjänst till TT.

Även företaget Avonova har sett en ökning i efterfrågan på psykologiskt stöd sedan i maj.

Enligt företaget är orsaken till kontakterna annorlunda än de brukar vara.

– Det kan handla om hög arbetsbelastning, etisk stress och otillräcklighet i emotionellt svåra situationer, framför allt inom vård och omsorg. Andra har kanske tvärtom en lägre arbetslastning och upplever osäkerhet och oro kring den egna anställningen, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova till TT.