Under 1970- och 80-talet kunde man gå till det lokala bruket, knacka på dörren och fråga om man fick jobba där. Då kunde man också räkna med en tillsvidareanställning på heltid med en stabil månadslön som man kunde försörja sig på.

Idag är det många ungdomar som saknar den tryggheten.

Många unga arbetar idag på timmar och är tvungna att vakta sin telefon för att vara den som svarar först för att kunna få ett jobb. Det har blivit det nya sättet att använda arbetare.

När företagen pratar om flexibilitet så vill de öka sin frihet på din bekostnad. Men genom vackert prat och locktoner vill de få dig att tro att du kan jobba när du själv känner för det.

Att du fritt kan välja vilken dag eller hur många timmar du vill jobba. Men vems flexibilitet är det egentligen? Fungerar flexibiliteten åt andra hållet?

Kan du som arbetare ringa till företaget och säga när du vill arbeta? Kan du välja att jobba heltid med en bra lön?

Nej, det kan du inte. Det handlar om flexibilitet efter företagens behov istället för efter dina behov.

Företagen väljer att ringa in dig när de har behov av en extra person, eller om någon är sjuk. De kan ha hundratals nummer i sin telefonbok som de kan ringa för att hitta en arbetare för dagen.

Det är dags att du som ung arbetare röstar och kräver en politik i Sverige som gynnar dig och dina kollegor. Det är dags att ni som unga arbetare sätter ner foten och säger att nu får det fan räcka!

Jonas Eriksson & Urban Pettersson

Kan du betala mindre i hyra om du har blivit utan jobb under en period? Kan du välja att betala ett lägre pris för maten för att någon annan hann svara i mobilen före dig?

Du har kostnader som du behöver betala oavsett. Det gör att du är i en direkt beroendeställning till företagen som sitter på makten eftersom de har något som du behöver och det är lön.

Denna maktbalans kommer företagen alltid äga.

Nu vill högerpartierna i Sverige göra din redan otrygga situation ännu mer otrygg. De vill göra stora försämringar i lagen om anställningsskydd (las).

Högern vill att företagen ska få ännu mer flexibilitet på din bekostnad. Att företag med upp till femton anställda ska kunna sparka fritt, utan att ens behöva säga varför.  

Det blir som ett slags Robinsson där du varje dag och vecka undrar om det blir du som får sparken den här gången.

Det skyddet mot godtyckliga uppsägningar som LAS har gett till arbetarna kommer att försvinna helt om högern gör som de vill.

Efter trettio år av arbetarfientlig politik har arbetarnas situation på arbetsmarknaden radikalt försämrats. Det är unga arbetare som är de stora förlorarna när anställningarna blir mer otrygga och lönerna ännu sämre.

Det är dags att flytta fram positionerna och kräva en bättre maktbalans för arbetarna. Det är dags att du som ung arbetare tillsammans med dina kollegor organiserar er i fackföreningar och kräver en bättre framtid. 

Det är dags att du som ung arbetare röstar och kräver en politik i Sverige som gynnar dig och dina kollegor. Det är dags att ni som unga arbetare sätter ner foten och säger att nu får det fan räcka!

Det är tillsammans ni är starka. Ni förtjänar en bättre framtid. En framtid med bättre löner och tryggare anställningar.

Skrota las-utredningen. Stärk framtidstron genom att ge de unga det starka anställningsskydd som de förtjänar.