Varje dag skadas i genomsnitt 31 personer i Sveriges så allvarligt i arbetsolyckor att de blir sjukskrivna i minst 30 dagar eller får bestående men.

Siffran har varit relativt oförändrad de senaste åren, enligt Afa Försäkring som i dag presenterade sin årliga rapport.   

Risken att råka ut för allvarliga olyckor på jobbet har legat still på 2,5 allvarliga olycksfall per tusen anställda under de senaste sex åren, enligt statistiken som sträcker sig fram till och med 2018 i årets rapport.

Män löper större risk än kvinnor, och det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper.

– Risken för arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. För män var risken 3,1 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2018, vilket innebär att risken är oförändrad jämfört med tidigare år, säger Elin Henriksson, statistiker och analytiker på AFA Försäkring i ett pressmeddelande.

Allra farligast lever dock kvinnliga byggnadsträarbetare. I den yrkesgruppen sker 15,3 allvarliga olyckor per tusen sysselsatta kvinnor.

Man ska dock komma ihåg att det finns få kvinnor i yrket, så varje olycka som sker får stor påverkan på statistiken. 

Även för män toppar byggnadsträarbetare olycksstatistiken med 11,1 allvarliga olyckor per tusen sysselsatta män.

De vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolyckor är att någon faller och näst vanligast är lastningsolyckor. 

Kvinnor skadar sig oftare än män på väg till och från arbetsplatsen. Kvinnor står för 68 procent av färdolycksfallen. Det handlar oftast om att man ramlar utomhus eller om cykelolyckor. 

Antal allvarliga olycksfall per 1 000 kvinnor sysselsatta 2018

Antal allvarliga olycksfall per 1 000 män sysselsatta 2018