Såväl LO som Svenskt Näringsliv har ställt krav på möjlighet till heltidspermittering för företag som förlorat i princip hela sin inkomst.

Nu blir det inte så, men regeringen och samarbetspartierna C och L utökar möjligheterna, från i dag max 60 procent till 80 procent.

Den anställda kommer då att få ut 88 procent av den tidigare lönen, där arbetsgivaren står för 28 procent och staten för resten.

– Det är en uppväxling av krisåtgärder. Vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att lindra de effekter vi ser på det svenska näringslivet, sa finansminister Magdalena Andersson (S) när förslaget presenterades.

Att det inte blir möjligt att permittera på heltid förklaras med att en sådan lösning, tillsammans med de sänkta arbetsgivaravgifterna, skulle innebära att företag skulle kunna få betalt för att skicka hem de anställda på 100 procent.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att förslaget är bra, även om han gärna hade sett möjlighet till heltidspermitteringar.

– Vi hör från våra medlemsförbund att det behovet finns. Då hade det varit bättre att inte sänka arbetsgivaravgiften i så fall.

Han tycker också att arbetstagarna får ta en för stor del av kostnaden genom lönesänkningen.

– Fördelningen av kostanden kunde ha varit bättre, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Torbjörn Johansson.

Även Svenskt Näringsliv är nöjda med en utökning, men vill gå ännu längre.

– Det är bra att reglerna för korttidspermitteringar förbättras och att anståndsräntan sänks. Svenskt Näringsliv har arbetat aktivt för sådana förstärkningar. Men det behövs än mer kraftfulla åtgärder för att rädda företag och jobb, kommenterar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke förslaget.

Även arbetsgivarorganisationen Almega välkomnar förslaget.

– En ökning till 80 procent är en viktig pusselbit för att rädda jobb och företag. Men även de andra stöden måste snabbt komma på plats om företagen ska överleva. Dessutom måste arbetsgivaravgifterna sänkas ytterligare, säger Thomas Erséus, vd på Almega i ett pressmeddelande.

Det nya förslaget ska behandlas i riskdagen i maj, men kommer att gälla retroaktivt från den första maj i år.