Fler skyltar med Arbetsförmedlingens logga över hela landet. Det framhöll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att hon ville se när hon höll presskonferens i november i fjol.

Det var strax innan hon tryckte på pausknappen för myndighetsreformen och hotet om misstroendeförklaring drogs tillbaka. 

I dag överlämnade Arbetsförmedlingen en rapport till regeringen om hur den lokala närvaron ska säkras på de 132 orter där AF-kontoren ska avvecklas.

För 99 av de 132 orterna har lokal närvaro säkrats, enligt ett pressmeddelande. Antingen via samarbete med kommunen eller genom statens servicekontor.

På 33 orter har man ännu inte hittat någon lösning. Det handlar bland annat om att Arbetsförmedlingen inte får plats i lokaler hos samarbetspartners och att lokaler inte lever upp till krav på arbetsmiljö och säkerhet. 

”För att få 2019 års budget i balans har både omställningsarbetet och genomförandet av förändringarna i kontorsnätet behövt ske i snabb takt. Det har också inneburit vissa utmaningar”, skriver Arbetsförmedlingens presstjänst. 

– Vi har hela tiden haft som utgångspunkt att inte avveckla kontor utan att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver också i fysiska möten. Vi kommer också löpande följa upp så att formerna för vår lokala närvaro är tillräckliga utifrån kundernas behov och avstånd till närliggande kontor. I de fall samarbetslösningar inte är tillräckliga är vi beredda att göra justeringar, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar, i ett pressmeddelande. 

Ett kontor har räddats sedan Eva Nordmark sa att fler skyltar skulle upp.

Härnösands arbetsförmedling skulle ha stängt, men blir nu kvar, efter att myndighetens styrelse fattat beslut om det.

Även Arvidsjaur blir räddat – men på ett annat sätt. Det skulle vara obemannat men får nu personal på plats. 

På onsdag ska myndigheten dock fatta nya beslut om framtiden för fem ytterligare kontor. Vilka det är hålls hemligt, men enligt en källa med god insyn gäller det norrländska orter: Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. 

Enligt källan handlar det om att dessa kontor inte bara blir kvar, som det var tänkt, utan att de även får ha personal på orten. 

En av de som fått jobbet tillbaka är Pether Nylander, arbetsförmedlare i Hammarstrand i Ragunda kommun.

Han blev uppsagd när kontoret i Hammarstrand skulle bli obemannat. Men i mitten av januari hävdes hans uppsägning. 

– Jag är jättepeppad. Det här känns jättebra och nu är jag väldigt nyfiken, säger han. 

På måndag nästa vecka ska han börja jobba med två kollegor på sitt AF-kontor igen. Exakt hur verksamheten kommer drivas vet han inte ännu. Han väntar också på beslutet som styrelsen ska ta på onsdag. 

– Sedan 1 december har kontoret varit stängt för både spontana och bokade besök. Min förhoppning nu är att vi ska få jobba med de som inte står så nära arbetsmarknaden och inte har lika lätt för att hänga med på den digitala resan som Arbetsförmedlingen gör, säger han. 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det kosta mer pengar att säkra den lokala närvaron. Myndigheten har äskat ytterligare 200 miljoner kronor för 2020 för just detta.

På frågan om fler AF-skyltar kommer dyka upp nu svarar presstjänsten: ”Ja, det kommer det säkert. Men det får avgöras från fall till fall, med aktuell samarbetspartner.”

Men inget är skrivet i sten. ”Arbetsförmedlingen kommer löpande följa upp arbetet med kontorsnätsanpassningen, lokal samverkan och lokal närvaro, vilket kan innebära justeringar av tidigare beslutad genomförandeplan inklusive tidplan för kontorsavvecklingar”, skriver presstjänsten.