Sverigedemokraternas segertåg har väl inte undgått någon. Nu är de landets största parti och i veckan lanserades en alldeles egen SD-tankesmedja.

I söndagens Agenda fick två personer i den nystartade tankesmedjans styrelse ge några tankar om vilka typer av frågor de avser lyfta.

Och inslaget är så absurt att det nästan är skrattretande. Är det en dålig sketch?

Nej det är på riktigt. Detta är de sakkunniga som ska leda Sverigedemokraternas idédebatt. 

Detta är SD:s ideologiska nav. 

Därför bör vi lyssna på vad de säger och ta det på största allvar. För det finns ingen anledning att tro att partiet inte kommer att göra verklighet av vad herrarna i styrelsen diskuterar.

”Om man är gammal nog att ha sex så kan man också kunna ta hand om resultatet av det.”

Orden är styrelseledamoten Naweed Kahns som också är vd för den konservativa, anti-EU-tankesmedjan ”New Direction”. 

Tv-inslaget är kort och vi får inte svar på alla frågor. Men att Kahns bidrag till SD:s idédebatt kan tänkas resultera i långt gångna idéer om abortförbud är ju inte otroligt. 

Vi bör nog lägga större vikt vid exakt det Khan sa här än vid SD:s officiella kursändring i abortfrågan. Något som snarare är en del av partiets nya försök att få till en image som ”vilket parti som helst” i väljarnas ögon.

Den andra styrelseledamotens uttalande om SD:s idédebatt i söndagens Agenda är minst lika obehagligt som Kahns, och dessutom illvilligt falskt.

”Vad gäller äktenskapet finns det ingen enskild variabel – inklusive att ha suttit i fängelse, knarkat, varit alkoholiserad, eller att födas fattig – som ger dig sämre förutsättningar i livet än att dina föräldrar har skilt sig” 

Arje Toje som ingår i kommittén som utser Nobels fredspristagare propagerar alltså mot skilsmässor. 

Och egentligen är det inte förvånande att SD anlitar inspiratörer som är emot jämställdhet och som helst vill se kvinnan bunden vid hemmet. Som vill föra samhället hundra år bak i tiden.

Men det Toje säger stämmer inte. 

Faktum är att forskningen entydigt visar att han har helt fel.

I stället är det helt andra saker än skilsmässor vi bör fokusera på för en mer välmående befolkning. 

För vi vet vad som funkar. Forskningen visar att förekomst av försörjningsstöd, ekonomisk utsatthet eller institutionsvård under barndomen, liksom föräldrars ohälsa statistiskt sett korrelerar negativ med ökad ohälsa, arbetslöshet, låg livslängd och försörjningsstöd i vuxenlivet. 

Även det otrygga eller trygga boendet är en faktor som påverkar barns uppväxtvillkor. 

Bostadslöshet och trångboddhet är tydliga riskfaktorer under uppväxten. 

Att minska antalet skilsmässor är inte lösningen här. Forskningen visar istället entydigt att det är breda jämlikhetsskapande åtgärder som måste till för att förebygga alltifrån låga skolresultat till arbetslöshet och ohälsa i vuxen ålder.

Dåliga relationer i familjen kan vara en riskfaktor, men ofta kan föräldrars separation vara en hjälpande faktor för hemmavarande barn snarare än tvärtom. 

Egentligen är det ju solklart att SD-politik inte får fler människor att må bra i vårt land. 

Att det är klassisk arbetarrörelsepolitik som är lösningen, inte märkliga högerkonservativa idéer som avser föra oss ett sekel bak i tiden.

Detta är också forskningen entydig i.

Med den vetskapen i ryggen måste vi stå upp emot Sverigedemokraterna. Hela tiden. Alltid.

Och särskilt nu när SD:s självförtroende växer och deras fake news-idéverksamhet kommer igång på allvar.

Vi måste granska, vi måste syna deras bluffar och vi måste erbjuda de verkliga lösningarna.

För om SD:s ultrakonservativa, bakåtsträvande åsikter lämnas oemotsagda är vi chanslösa.