Den 17 mars. Det är regeringens deadline för att lämna över en proposition om etableringsjobb till riksdagen. Det framgår av den propositionsförteckning som varje halvår presenteras av regeringen.

En proposition är ett lagförslag från regeringen som sedan ska röstas igenom i riksdagen för att bli verklighet.

Etableringsjobben är ursprungligen ett förslag som togs fram gemensamt av arbetsmarknadens parter för att skapa en ny typ av subventionerade anställningar, reglerade i kollektivavtal.

De är tänkta att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.

En principöverenskommelse om etableringsjobb slöts hösten 2017 mellan Svenskt Näringsliv, Unionen och de flesta LO-förbunden.

Men fortfarande väntar man alltså på besked från regeringen eftersom staten, enligt förslaget, ska stå för en stor del av lönekostnaderna.

Enligt januariavtalet mellan regeringen, C och L, ska etableringsjobben utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag, något som LO vänt sig kraftigt emot.

Men exakt hur lagförslaget ska se ut får vi alltså reda på senast i mars.

I listan över propositionener på arbetsmarknadsområdet kan man också hitta ett förslaget om utvecklingsledighet, alltså en variant på det som tidigare kallats friår och också en avtalspunkt i januariavtalet.

Det förslaget ska också presenteras senast den 17 mars.

Något som till synes lyser med sin frånvaro är regeringens utlovade förslag om tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Ordet skyddsombud går inte att att hitta i schemat över vårens lagförslag.

Men när Arbetet ringer arbetsmarknadsdepartemententet menar de att ett skyddsombudsförslag visst kommer att presenteras under våren.

– Jag kan inte säga så mycket mer än att förslaget kommer att komma i någon av de propositionerna arbetsmarknadsdepartementet har under våren, säger Mika Metso, politiskt sakkunnig åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Här är lagförslagen på arbetsmarknadsområdet i vår

  • Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av utvecklingstid, senast 17 mars, ska behandlas i riksdagen före sommaren.
  • Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, senast 17 mars, ska behandlas i riksdagen före sommaren.
  • Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, senast 17 mars, ska behandlas i riksdagen före sommaren.