I Göteborgsposten meddelar KD-ledaren Ebba Busch Thor och Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg, att Kristdemokraterna vill minska ensamheten hos Sveriges äldre.

Och det är väl aldrig fel, kan man tycka. Vilket blödande hjärta är inte stort nog att rymma omsorgen om våra äldre.

Problemet är att KD:s utspel inte alls har våra äldres bästa för ögonen.
Det KD-ledaren påstår, att ensamheten har blivit värre i Sverige, är dessutom helt fel. Verkligheten är den rakt motsatta.

I stället är utspelet en planerad och medveten attack mot vårt välfärdssystem.

Ebba Busch Thor skriver:

”Utvecklingen är delvis en konsekvens av ett välfärdssystem som gjort individen självständig i relation till sin familj.”

Satsningar på vård och omsorg har alltså inneburit ensamhet för äldre, påstår KD-ledaren, något som bör ändras med att i stället satsa på familjen och föreningar.

”Genom att ge av vår tid till en åldrad moster, en ensam granne eller vän som behöver sällskap, stöd eller ledsagning bidrar vi till trygghet och gemenskap i samhället”, skriver hon.

Att förkasta välfärdssystemen och i stället framhäva familjens ansvar är alltså KD-ledarens strategi i kriget mot ensamheten. Men en sak fattas i det nya KD-utspelet, nämligen sanningen.

Som professor Agnes Wold vid Sahlgrenska i Göteborg så påpassligt har redovisat när äldres ensamhet kommer på tal känner sig äldre i Sverige betydligt mindre ensamma än i europeiska länder som saknar utbyggda välfärdssystem.

Enligt SOM-institutets sammanställning känner sig äldre (+77-åringar) i Sverige liksom i Danmark och Schweiz minst ensamma och inte alls så ensamma som äldre i andra europeiska länder.

Värst är det i Grekland med en hög andel av de äldre som känner sig ensamma.

Enligt samma studie har andelen svenskar som inte har någon ”nära vän” halverats sedan 1980 och ligger nu på mycket låga nivåer.

Enligt samma studie är också Sverige och Norden, med en stor andel ensamhushåll, de länder i Europa som har lägst andel av hela befolkningen som känner sig ensamma. Högst andel som känner sig ensamma finns i Albanien och Kosovo med betydligt färre ensamhushåll.

KD:s drive om att skylla äldres ensamhet på allmän välfärd har alltså ingen som helst faktagrund. Sverige är dessutom redan snudd på bäst i klassen när det gäller både äldres och yngres ensamhet.

Utspelet är ett påhittat politiskt projekt med det enda syftet att angripa och propagera för en nedmonteringen av välfärdsstaten.

Ensamheten, å sin sida, botas nog bäst genom att fortsätta försvara ett samhälle där ingen lämnas utanför, alltså just den typ av samhälle som KD inte vill ha.