I morgon, torsdag, går tidsfristen ut för Vänsterpartiets hot om att väcka misstroende mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S).

Ett misstroende som alla övriga oppositionspartier öppnat för att stödja.

Partiet har ställt fem krav på regeringen för reformen av Arbetsförmedlingen, bland annat att myndigheten ska finnas i hela landet, att stödet för personer med funktionsnedsättning ska säkras och att regeringen ska återkomma med extra pengar som Arbetsförmedlingen kan använda under våren 2020.

I dag, onsdag, presenterar regeringen ett nytt försök att blidka oppositionspartierna i frågan om Arbetsförmedlingens framtid: en arbetsgrupp ska inrättas där partierna ska få ”information om och insyn i det pågående arbetet”.

”Med en arbetsgrupp med riksdagspartierna kan vi skapa en arena för löpande dialog om arbetet med att skapa en effektivare arbetsförmedling”, kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett uttalande.

Gruppen kommer att bjudas in löpande under reformens gång och alla riksdagspartier är välkomna, enligt regeringen.

Enligt Gabriel Dahlander, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern, kan man se arbetsgruppen bland annat som ett svar på Vänsterpartiets krav.

– Det kan man väl göra om man vill. Det har funnits ett generellt behov från oppositionen om att känna sig informerade i den här processen. Det har Vänsterpartiet men också andra partier uttryckt, säger han.

”Vi har ingen information att lämna i dagsläget”, svarar Vänsterpartiets presstjänst på frågan om dagens åtgärd är nog för att partiet ska släppa hotet om misstroende. 

Diskuterar ni hur ni ska ställa er till dagens besked? 
– Vi kan inte lämna någon information över huvud taget. 

Arbetet söker Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati.