Det har funnits i Norge och Danmark tjugo år. Men nu kan det även komma till Sverige; plattformen ETI, Ethical Trading Initiative.

Än så länge är det bara planer. Men den 12 december ska ett beslut fattas.

Företag, fack och organisationer – som exempelvis Axfoundation, Coop, Systembolaget, Oxfam och LO – överväger att backa initiativet som ska förbättra arbetsvillkor i produktions- och leverantörsländer. 

För LO skulle kostnaden bli 30 000 kronor per år medan stora företag ska betala mer, max 110 000 kronor.

Dessutom hoppas parterna på att Sida ska gå in med biståndsmedel. 

För pengarna är det tänkt att ett svenskt sekretariat ska öppnas. 

– Där ska företag kunna få stöd i dagliga dilemman. Säg att du ska importera nötter från Vietnam. Då kan man bolla det med rådgivare om till exempel hur man ska bedöma vilka risker det finns med det, säger Viveka Risberg på Axfoundation som driver frågan.

ETI ska hjälpa företag att leva upp till de riktlinjer som OECD: och FN:s riktlinjer har för etiskt företagande. Där anges bland annat att företag ska se till att det är möjligt att organisera sig fackligt samt att arbetsvillkoren ska vara goda.

Det är samma riktlinjer som företag ofta hänvisar till i sina uppförandekoder och organisationer.

Så frågan är varför behövs det ännu ett initiativ? 

– Företagen har en uppförandekod och det görs fabriksinspektioner. Men många företag känner en frustration att de inte kommer längre. Det här är mycket mer handlingskraftigt, säger Viveka Risberg. 

Viveka Risberg, Axfoundation.

Daniel Carlstedt är LO:s representant i den arbetsgrupp som förberett ett eventuellt bildande av ett svenskt ETI.

Han berättar att företag som går med i ETI årligen måste rapportera om vad de faktiskt gjort för att följa OECD och FN:s riktlinjer. 

– Det räcker alltså inte att företaget bara säga att de följer riktlinjerna. Det måste finnas konkreta handlingsplaner för vad man ska göra då man upptäcker problem.

– Det här är ett sätt att samla alla goda krafter och försöka jobba tillsammans, säger Daniel Carlstedt.

På måndag ska LO:s styrelse bestämma om man ska vara med och grunda ETI. Den 12 december fattas beslutet om organisationen ska bildas. 

Ethical Trading Initiative (ETI)

• ETI ska genom sektorövergripande samverkan ”främja hållbara affärsmetoder i leveranskedjor så att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter respekteras.”

• Den 12 december hålls ett möte för att fatta beslut om ETI ska starta i Sverige. I Norge, Danmark och Storbritannien finns organisationen redan. Diskussionerna om att starta i Sverige har pågått under nästan tio år och flera organisationer har tidigare haft frågan på sitt bord; till exempel LO, Union to Union, Handels, Svensk Handel.

• Norska ETI har 170 medlemmar, de danska och brittiska organisationerna har 87 respektive 115 medlemmar varav många stora multinationella företag, bland andra H&M och Ikea. ETI har funnits i dess länder i cirka 20 år.

Källor: Upphandlingsmyndigheten, Axfoundation, LO.