Den totala arbetslösheten började öka i somras. I september var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa hos förmedlingarna, vilket är 11 000 fler än samma månad i fjol.

– I början av 2019 minskade arbetslösheten fortfarande men i allt lägre takt. I juli såg vi att arbetslösheten vände uppåt, säger Anders Ljungberg, enhetschef på analysavdelningen på Arbetsförmedlingen, till TT.

Det nya är nu att även ungdomsarbetslösheten har vänt upp, om än ganska blygsamt.

I slutet av september var 49 000, eller 9,1 procent av arbetskraften, i åldrarna 18—24 inskrivna som arbetslösa, 700 fler på ett år.

– Det är första gången sedan 2013 som vi ser att arbetslösheten bland ungdomar stiger, säger Anders Ljungberg.

Unga med osäkra anställningar är ofta de som får stryka på foten först när företagen drar ner.

Men variationen i landet är stor, den minskar i tio län och ökar i lika många.

Högst arbetslöshet bland unga finns i Gävleborg, 14,3 procent, medan Stockholms län har den lägsta, 6,5 procent.

Den största ökningen av ungdomsarbetslösheten skedde i Södermanland.

Förra året var 1 803 ungdomar arbetslösa i Södermanland. I år var antalet 2 104. Det innebär en ökning på 16,7 procent.

– Nu krävs insatser för att motivera unga att studera. Yrkesinriktade gymnasieutbildningar leder ofta till jobb, säger Anders Ljungberg.

De sämre ekonomiska tiderna börjar också märkas så smått bland uppsägningarna, om än inte lika mycket som hos andra aktörer där omställningsorganisationerna TRR och TSL pekat på uppemot dubbla antalet uppsägningar.

I september varslades 3 900 personer, enligt Arbetsförmedlingen, ungefär i nivå med snittet de senaste tolv månaderna, men klart högre än fjolårets septembersiffra på 2 800.

Liten ökning på ett år

Av de totalt 353 000 inskrivna arbetslösa i september var nästan 193 000 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är drygt 4 000 fler än ett år tidigare. I procent är ökningen liten. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften utgör de öppet arbetslösa 3,8 procent. Även för ett år sedan var andelen 3,8 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen