Dokumentet med titeln ”Anställningsavtalet” uppdaterades senast för mindre än ett år sedan.

Där framkommer i informationen om arbetsmiljölagen att den anställda ska ”vara lojal” samt ”ej uttala sig negativt och skada” arbetsgivaren.

Helena Meier, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), uppger till P4 Västerbotten att avtalet kan vara ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen.

– Man måste utföra arbetet på det sätt som arbetsgivaren har rätt att förvänta sig och som man är anställd för. Men man får säga precis vad man tycker om arbetsgivaren, inom såna ramar som inte är förtal eller liknande. Men uttala kritik mot arbetsgivaren får man göra, säger hon.

Region Västerbotten hävdar att avtalet inte inkräktar på de anställdas yttrandefrihet.

– Det som framgår är att man är skyddad av yttrandefrihet och att man inte ska hota sin arbetsgivare. Min uppfattning är att det inte innebär att man är begränsad i sin yttrandefrihet, säger Daniel Strömberg, förhandlingschef vid Region Västerbotten till P4 Västerbotten.