”Platschefen hade arbetsmiljöansvar”. Det menar åklagaren som nu överklagar den friande domen efter dödsolyckan på Atrias charkfabrik i Tranås i oktober 2015.

I domen från juni i år dömdes Atria att betala en miljon i företagsbot efter brister i arbetsmiljöarbetet.

Den delen av domen har nu vunnit laga kraft.

Dödsfall i charkfabrik gav en miljon i böter

Nyheter

Samtidigt frikändes dock platschefen som stod åtalad för arbetsmiljöbrott.

Tingsrätten ansåg det inte klargjort att han haft arbetsmiljöansvaret på fabriken.

Åklagaren håller inte med. Han menar, i sin överklagan, att det finns bevis för att ett arbetsmiljöansvar förelåg.

Enligt honom borde platschefen få villkorlig dom samt dagsböter.

Han noterar också att tingsrätten inte var enig kring domen.

En nämndeman samt rådmannen ville se en fällande dom även mot platschefen.

Arbetet har flera gånger tidigare skrivit om olyckan där en kvinnlig operatör fastnade i en maskin som hanterade pastejformar.

Kvinnan klämdes svårt och avled några dagar senare på sjukhus.

Åklagare: ”Arbetare dog för att det saknades skydd”

Arbetsmiljö

Enligt domen hade Atrias anställda med arbetsmiljöansvar inte kontrollerat verksamheten tillräckligt.

Företaget hade ”under flera års tid inte följt upp operatörernas arbetssätt när de skulle åtgärda driftstörningar eller hade andra tillfälliga arbeten som behövde utföras på baksidan av maskinen”.

Det saknades också tillräckliga skydd som hindrar att anställda tar sig in bakom maskinen när den inte var avstängd på rätt sätt.