Parterna inom industrin lämnar strax innan jul i år över sina krav inför nästa års avtalsrörelse, men redan nu har Svenskt Näringsliv listat sina prioriteringar.

– Med en klok lönebildning slår vi vakt om Sveriges konkurrenskraft. Därför eftersträvar de privata arbetsgivarna lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i ett pressmeddelande.

Jacke nämner också att arbetsgivarsidan inte är intresserade av att avvika från den modell som innehåller det så kallade industrimärket.

Svenskt Näringslivs 4 mål inför avtalsrörelsen 2020

  1. Löneökningstakten ska sänkas. 
  2. Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks.
  3. ”Möjligheterna för företags- och medarbetarnära lönebildning ska öka. Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
  4. Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.