Den nyinrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap har funnits i ett år, och syftar till att skapa förutsättningar för ett ”friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv”.

Nu har dock skyddsombudet på myndigheten lämnat in en anmälan om bristande arbetsmiljö till arbetsgivaren, vilket Du & Jobbet först rapporterade.

Av myndighetens 17 anställda har sex stycken slutat eller aldrig tillträtt sina tjänster.

Enligt skyddsombudet råder för hög arbetsbelastning samt brister i rutiner och arbetsmiljörutiner, vilket lett till hög omsättning.

Enligt Dagens Nyheter anklagas också generaldirektören för nedsättande beteende gentemot anställda.

Han har kallats till ett möte på Regeringskansliet.

I en 15 sidor lång skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet beskriver anställda ”upplevd frustration, låg arbetsglädje och stress” och larmar om en ”ohållbar” arbetssituation.