Arbetsmiljön för städare som arbetar i privata städföretag är dålig.

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket 532 privata städföretag.

Det visade sig att 447 av dem hade brister som de måste göra något åt. Många av dem är små eller medelstora företag, skriver Kommunalarbetaren.

– Mindre och nystartade städföretag har många gånger bristande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, medan stora företag oftast har välutvecklade system och rutiner för arbetsmiljöarbetet, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att arbetsmiljöarbetet inom städbranschen är viktigt eftersom bland annat belastningsskador är vanliga.

– Lokalvårdarnas arbete innebär ofta arbetsmoment med repetitiva rörelser, exempelvis dammsugning och moppning. Det ökar risken för belastningsskador. 

Inspektionerna var en del i ett större projekt kring arbetsmiljön i städbranschen som kommer att pågå fram till slutet av 2020.

I år kommer inspektionerna särskilt att riktas mot företag som arbetar inom kommuner och regioner.

Heli Aarnipuro menar att tjänstemän på regionerna och kommunerna kan göra mycket för att förbättra arbetsmiljön.

– Där skulle de som handlar upp städtjänster kunna bidra till att göra arbetsmiljön för lokalvårdarna bättre genom att föra en kontinuerlig dialog med lokalvårdarnas arbetsgivare.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.