Lena Erixon, som till vardags är generaldirektör för Trafikverket, har varit styrelseordförande för Arbetsförmedlingen i fem år.

Den 1 juli lämnar hon uppdraget, efter att ha begärt det själv.

Detta samtidigt som myndigheten förändras, till följd av uppgörelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, en M/KD-budgeten som innebar nedskärningar för myndigheten samt en organisationsförändring, ”förnyelseresan”, som började långt tidigare.

Varför väljer du att avgå just nu? 
– Framför allt av tidsskäl. Jag är generaldirektör och har dessutom flera internationella uppdrag, så jag hinner helt enkelt inte med. Att vara ordförande i Arbetsförmedlingen är ett ganska krävande uppdrag.

Har uppdraget blivit mer tidskrävande nu? 
– Ja, det har hela tiden varit tidskrävande, det krävs mer än vad det kanske gör i en annan typ av myndighet. Men det är klart att med tanke på den stora förändring som Arbetsförmedlingen går in i så tror jag det är viktigt att man lägger ännu mer tid. 

Om du hade fått bestämma, hade du då gått fram med den förändring som 73-punktsöverenskommelsen innebär? 
– Jag tänker inte svara på den frågan. Det är politiken som bestämmer. Man fattar politiska beslut och sen har vi som myndighet att följa dem. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tidigare sagt till Arbetet att hon tror att det blir färre kontor som i slutänden läggs ner än de 132 kontor som Arbetsförmedlingen pekat ut, även om hon poängterat att det är myndighetens beslut.

Vad tror du? 
– Det är för tidigt att säga. Det är fullt möjligt att det kan bli färre kontor men det är en fråga som får komma efter att man tittat på alla analyser. Sen har man också sagt att även om man inte har ett kontor ska man kunna vara närvarande delar av veckan och det kan ske på olika sätt. Man måste lägga hela det pusslet. 

Arbetsförmedlare som Arbetet träffade i Sala nyligen beskrev en tuff arbetsmiljö med oro och uppsagda kollegor. Hur ser du på reaktionerna? 
– Att hamna i en situation där man behöver göra så här stora varsel och så pass stora neddragningar påverkar självklart medarbetare. Så jag har full respekt och förståelse för det. Det viktiga nu är att snabbt komma fram, så det blir klart hur vi ska fortsätta arbeta framöver. Och att jobba på tydligt och systematiskt för att skapa så mycket lugn som möjligt i den här situationen. 

Under dina år i styrelsen, är det någonting du ångrar eller är självkritisk kring? 
– Det är alltid lätt att säga i efterhand att ”hade man vetat det…”. Men något som vi gjorde väldigt bra men som vi hade kunnat börja med ännu tidigare var att sätta mål i verksamheten, kring vad vi skulle uppnå och sedan tydligt följa upp det. När jag tillträdde var det ganska mycket fokus på ordning och reda och hur-frågor. Och på förändring av organisationen och det som kallas för förnyelseresan. Men lite mindre på vad som ska göras. Efter ett par år valde vi att lägga väldigt mycket mer fokus på själva vad-frågorna, alltså själva arbetsmarknadsåtgärderna och dess effekter. 

Fristående aktörer ska ta över majoriteten av jobbförmedlingen, enligt 73-punktsöverenskommelsen.

Förändringen av myndigheten ska vara fullt genomförd under år 2021. 

Tror du att förändringen är möjlig att genomföra enligt tidsplan? 
– Nu är den ju lagd. Men det är en väldigt tuff tidsplan. Det kommer krävas att man verkligen jobbar på från nu och framåt för att verkligen få det här att fungera bra. Det tar tid att bygga upp en marknad och det ska man ha respekt för.

– Det kräver en struktur där man ser att man har aktörer på plats och där man också kan följa upp kvaliteten. Där har också arbetsmarknadsministern varit väldigt noga med, att det här måste bli bra. Myndigheten har fått ett uppdrag att rapportera kring det här och det får man återkomma till i höst. 

Från och med 1 juli i år blir Ingrid Petersson ny ordförande. Hon är i dag vice ordförande i styrelsen.

Petersson är generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.