De senaste fem till tio åren har situationen för polska byggarbetare runt om i Europa blivit mycket bättre. 

Den bedömningen gör Jakub Kus, förbundssekreterare på det polska facket Budowlani.

Men han säger att verktyg för att validera kompetens på EU-nivå saknas.

– Minimilön används för högkvalificerade arbetare.

Är de flesta som reser från Polen för att jobba kvalificerade?
– De flesta har högre kvalifikationer än de får betalt för. 

Samma sak ser han hända ukrainare i Polen.

Runt 200 000 ukrainare arbetar lagligt i den polska byggsektorn enligt Jakub Kus.

Suget efter arbetskraft hänger ihop med att polska arbetare har fortsatt att åka utomlands trots byggboom i hemlandet.

Jakub Kus ser två orsaker till att hans landsmän väljer att arbeta i andra EU-länder; de osäkra anställningarna och lönenivåerna i Polen.

Han säger att bygglönerna var ungefär en fjärdedel så höga som lönerna i Tyskland vid tiden runt Polens EU-inträde 2004.

– Och nu är skillnaden densamma, eller till och med lite större.

Som otryggt anställda nämner han arbetare som anlitas som egenföretagare i Polen.

Jakub Kus menar att många i själva verket fungerar som anställda och borde ha den trygghet som följer av det.

Sådant så kallat falskt företagande har lyfts som ett problem runt om i EU, även i Sverige.

Från den svenska byggbranschen känns också problem med snåriga led av underentreprenörer igen.

Polsk kompetens i Sverige

• I Sverige fick arbetare utan svenska yrkesbevis tidigare 88 procent av lönen. Det ledde till att exempelvis polska yrkesarbetare fick 12 procent lägre betalning.
• 2017 ändrades avtalet. Nu ska även sex års yrkeserfarenhet ge full lön.

– Det finns kontrakt med mer än 20 nivåer av underentreprenörer. Det blir omöjligt att kontrollera villkoren, säger Jakub Kus.

De många småföretagen gör det också svårt att värva fackliga medlemmar, strukturen bygger på organisering i varje bolag. 

Organisationsgraden är låg. Jakub Kus uppskattar antalet byggnadsarbetare i Budowlani till ungefär 3 000.

Det totala antalet medlemmar är runt 10 000, då ingår bland annat arbetare i möbelindustrin. 

Även det kända polska facket Solidaritet organiserar byggnadsarbetare. 

Numer är Solidaritet på central nivå lojalt med det högernationalistiska regeringspartiet Lag och rättvisa.

Budowlani hade tidigare partipolitiska band på vänsterkanten.

Men i ett Polen med stegrande politiskt tonläge svarar Jakub Kus nu så här på om man är knuten till något parti:

– Nej, nej, nej, nej.